Advarer mot å la ideologi avgjøre bruk av reserverte kontrakter for ideelle

Anbud365: Advarer mot å la ideologi avgjøre bruk av reserverte kontrakter for ideelleHvis det er tvil om det juridiske grunnlaget for forskriften, vil det svekke oppslutning om og etterlevelse av det regelverket som er foreslått. Det skriver Spekter i sin høringsuttalelse til forslaget om å kunne reserverer kontrakter for ideelle i helse- og sosialsektoren. På bildet Anne-Kari Bratten, adm. dir i Arbeidsgiverforeningen Spekter (foto: Thomas T. Kleiven).

Skriv ut artikkelen

Det er enighet blant Spekters medlemmer om behovet for velfungerende markeder, men det er ulike syn på om den foreslåtte reservasjonsadgangen for de ideelle bidrar til eller hindrer dette. Spekter er enig i at de markedsmessige konsekvensene må vurderes nøye før adgangen eventuelt tas i bruk. Det er pragmatiske vurderinger som bør styre dette, ikke ideologiske syn på ideelle eller kommersielle. Spekter understreker i en høringsuttalelse dette er en «kan»-bestemmelse, ikke en «skal»-bestemmelse.

Arbeidsgiverforeninger Spekter organiserer både offentlige og private (ideelle og kommersielle) leverandører av helse- og sosialtjenester, i tillegg til de regionale helseforetakene, som er bestillere av helsetjenester.

– Mest mulig effektiv anvendelse av de offentlige ressursene som bevilges til helse og velferd, gjennom et godt samspill mellom offentlige og private (ideelle og kommersielle) aktører, vil derfor være avgjørende for at vi også fremover skal kunne ha et best mulig helse- og velferdstilbud, skriver Spekter i sin høringsuttalelse.

Spekter konstaterer at det etter stortingsbehandlingen er bred politisk enighet om å legge forholdene til rette for bruk av ideelle aktører, gjennom muligheten for å reservere anskaffelser for ideelle organisasjoner, men: – Det er imidlertid en pågående juridisk diskusjon om det rettslige grunnlaget for reservasjonsadgangen, fremhever Spekter og fortsetter:

Uenighet blant Spekters medlemmer

– To av våre medlemmer, Aleris og Rehabiliteringssenteret AiR, er eksempler på virksomheter som har ulike synspunkter på dette. Aleris ber om at NFD ikke går videre med forslaget til forskriftsbestemmelse, og peker på at «forslaget til forskriftsbestemmelse er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen». Flere av våre kommersielle medlemmer har tilsvarende syn. Rehabiliteringssenteret AiR støtter regjeringen sitt syn. De er positive til forskriftsforslaget, og understreker at «det er positivt at ein i notatet fylgjer opp føringar frå Stortinget om å utnytta handlingsrommet i EØS-retten». Dette er også dekkende for hva mange av de ideelle medlemmene mener om høringsforslaget.

– For de av våre medlemmer som skal forholde seg til regelverket som bestillere av tjenester, er det selvsagt av avgjørende viktighet at det juridiske grunnlaget er klarlagt understreker Spekter. Som det offentlige ordskiftet har vist, er dette et kontroversielt forslag, som berører mange aktører, innenfor et område som er helt sentralt for å møte de utfordringene vi står overfor når det gjelder helse- og omsorgstjenester. Hvis det er tvil om det juridiske grunnlaget for forskriften, så vil det svekke oppslutning om og etterlevelse av det regelverket som er foreslått.

«Kan»-, ikke en «skal»-bestemmelse

Spekter vil understreke det som står i høringsnotatet om at dette er en «kan»-bestemmelse, ikke en «skal»-bestemmelse. Det står videre at «oppdragsgiverne bør vurdere om reservasjon er hensiktsmessig i det konkrete tilfellet. I denne sammenheng er det særlig sentralt å vurdere i hvilket omfang de negative konsekvensene av forslaget slår til, dersom den aktuelle konkurransen reserveres.» Spekter er enig i at de markedsmessige konsekvensene må vurderes nøye før reservasjonsadgangen eventuelt tas i bruk. Det er pragmatiske vurderinger av konsekvensene som bør styre dette, ikke ideologiske syn på om ideelle eller kommersielle aktører er ønskelig.

– Vi støtter også, poengterer Spekter, vurderingen i høringsnotatet av at «en balansert og tilgjengelig helsetjeneste av høy kvalitet best sikres der man har en kombinasjon av offentlige, kommersielle og ideelle leverandører, en velferdsmiks.»  Dette brukes i notatet som et argument for å kunne reservere kontrakter for ideelle aktører. Dette er bra, men i mange tilfeller bør det også være et argument for ikke å benytte reservasjonsadgangen. Det er helt avhengig av hvordan konkurransesituasjonen og mangfoldet av leverandører er i de enkelte delmarkeder.

Bli den første til å kommentere på "Advarer mot å la ideologi avgjøre bruk av reserverte kontrakter for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.