Advarer mot stadig flere samfunnshensyn i anskaffelsesregelverket

Anbud365: Advarer mot stadig flere samfunnshensyn i anskaffelsesregelverketNærings- og fiskeridepartementet bes posisjonere seg slik at Norge får et tidlig og tydelig inngrep i de prosesser som pågår med regelverksutviklingen i EU. Den anbefalingen kommer i et innspill fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, undertegnet av økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen, som også er ass. arbeids- og velferdsdirektør (foto: Eivind W. Skifjeld).

Skriv ut artikkelen

Arbeids- og velferdsdirektoratet advarer mot en fortsatt utvikling der stadig flere samfunnshensyn tas inn i anskaffelsesregelverket. Begrunnelsen er at dette hele tiden øker kompleksiteten i regelverket og anskaffelsesprosessene. I et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) peker direktoratet for øvrig på at fortsatt forenkling av regelverket trengs – det er fortsatt for omfangsrikt og detaljert.

Arbeids- og velferdsetaten er en stor offentlig innkjøper i Norge. Verdien av årlige anskaffelser foretatt i etaten overstiger 15 milliarder kroner årlig. Naturlig nok har etaten bidratt med et innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Det er spesielt to områder som vies oppmerksomhet. Det ene dreier seg om forenkling, der etaten skriver:

– På tross av de forsøk som i den senere tid har vært gjort for å forsøke å forenkle regelverket for offentlige anskaffelser, mener Arbeids- og velferdsdirektoratet at regelverket fortsatt er for omfangsrikt og for detaljert. Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker at Nærings- og fiskeridepartementet fortsetter arbeidet med å forenkle regelverket, slik at man kan få redusert de betydelige administrative byrdene regelverket påfører både oppdragsgivere og leverandører.

Forsiktig med «skal-regler»

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) oppfordres til i størst mulig grad å benytte det handlingsrommet som anskaffelsesdirektivene gir til regelverksforenkling. Det betyr bl.a. at departementet ikke må lage «skal-regler» i større utstrekning enn det direktivene krever. Samtidig må det søkes å skape best mulig sammenheng mellom det særnorske anskaffelsesregelverket, og det direktivskapte regelverket. Direktoratet ber i denne forbindelse også om at NFD posisjonerer seg slik at Norge får et tidlig og tydelig inngrep i de prosesser som pågår med denne regelverksutviklingen i EU.

Det andre hovedpoenget i innspillet til NFD gjelder effektivisering. Utgangspunktet er at anskaffelsesregelverket, slik etaten ser det, etter hvert har vokst seg ut for å ivareta også en hel rekke andre samfunnshensyn enn effektive og riktige offentlige anskaffelser. Det gjelder f.eks. regelverkets krav til å ivareta miljøhensyn, menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår, lærlingeplasser, universell utforming m.m.

Advarer mot flere samfunnshensyn

– Vi har forståelse for, skriver Arbeids- og velferdsdirektoratet, at offentlige anskaffelser kan være et viktig og effektivt verktøy i å endre atferd hos oppdragsgivere, leverandører og befolkningen for øvrig, og at det således kan være fristende å innlemme stadig nye politiske hensyn i regelverket. Vi vil samtidig minne om at dette hele tiden øker kompleksiteten i regelverket og i de anskaffelsesprosessene man må gjennomføre. Vi vil av den grunn advare mot en fortsatt utvikling der stadig flere samfunnshensyn tas inn i anskaffelsesregelverket.

Når det gjelder de hensyn man eventuelt likevel velger å ta inn, bør man, fortsetter direktoratet, sørge for at oppdragsgivere og leverandører kan etterleve disse kravene på en enklest mulig måte. Her bør Difi eller et annet sentralt organ få i oppgave å sørge for å utarbeide standardiserte krav, maler, egenerklæringsskjema og veiledninger, slik at ikke alle offentlige oppdragsgivere må utarbeide varianter av dette selv.

Bli den første til å kommentere på "Advarer mot stadig flere samfunnshensyn i anskaffelsesregelverket"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.