Ambulanse-fly: Beholde anbud, men sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår

Anbud365: Ambulanse-fly Beholde anbud, men sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår- I vårt arbeid har vi lagt vekt på hvilken modell som best løser utfordringene som er identifisert. Dette blir best ivaretatt gjennom forbedringer i dagens modell, der operativ drift også i framtiden blir ivaretatt av profesjonelle luftfartsorganisasjoner etter anbudskonkurranse, sier ekspertgruppens leder, Sven Ole Fagernæs.

Skriv ut artikkelen

Dagens anbudssystem bør beholdes, men de ansattes arbeids- og lønnsvilkår ved framtidige operatørskifter må sikres. Dette er i sum det forslaget som en ekspertgruppe kommer med når det gjelder fremtidig ambulansefly-tjeneste. Dagens organisering vil også framover gi de beste forutsetningene for likeverdig, kvalitativt god og effektiv pasientbehandling, konkluderer gruppen.

Ekspertgruppen som har utredet framtidig drift av luftambulansetjenesten ble oppnevnt på bakgrunn av uroen og usikkerheten som oppstod i forbindelse med tildeling av kontrakt og operatørbytte i ambulanseflytjenesten i 2018/2019. Mandat var å utrede modeller for framtidig drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter) og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene. Rapporten ble nylig overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ekspertgruppen har utredet tre ulike modeller for framtidig drift av luftambulansetjenesten – privat drift på kontrakt, offentlig drift og ideelle drift. Alle tre modellene er mulige og kan gi en god drift av tjenesten, men ekspertgruppen mener etter en avveining av de ulike hensynene går ekspertgruppen inn for at dagens modell med foreslåtte forbe­dringene er den beste løsningen for framtiden. Det betyr at operativ drift også i framtiden blir iva­retatt av profesjonelle luftfartsorganisasjoner etter anbudskonkurranse.

Ansattes arbeids- og lønnsvilkår

Den viktigste forbedringen av dagens modell er å sikre videreføring av de ansattes arbeids- og lønnsvilkår ved framtidige operatørskifter, fremgår det av ekspertenes rapport. Dette vil bidra til å ivareta kompetanse og sikre kontinuitet i samarbeidsforhold som er opparbeidet over lang tid, redusere uro i forbindelse med anskaffelsespro­sesser og operatørbytte, og slik bidra til å ivareta beredskap og flysikkerhet.

Ekspertgruppen foreslår i tillegg forbedringer i anskaffelsesprosessen og at det stilles krav i kon­trakten om gradvis overføring av baser ved opera­tørbytte. Ved framtidige kontrakter bør det vurderes på nytt om det bør være to operatører i ambulansehelikoptertjenesten, og det bør være færre helikoptertyper enn i dag. Ekspert­gruppen foreslår tiltak for å forbedre kvalitet, kom­munikasjon og informasjonsflyt, og at luftambulansetjenesten utvikles i tråd med helsetjenestens behov og priori­tering.

På linje med de medisinsk ansvarlige

Ved de foreslåtte endringene mener ekspertgruppen det blir lagt til rette for å løse utfordringene ved anbuds­prosessene og operatørbytter. Samtidig videreføres de positive egenskapene ved dagens modell, blant annet regelmessig fornyelse av materiell og kvali­tetsheving av tjenesten, heter det. Dette er også i tråd med det flertallet av de medisinsk ansvarlige i tjenesten har formidlet til ekspertgruppen – at dagens organise­ring, styring og kontroll av den operative driften bør videreføres. Dagens organisering vil også framover gi de beste forutsetningene for likeverdig, kvalitativt god og effektiv pasientbehandling, konkluderer ekspertgruppen.

Bli den første til å kommentere på "Ambulanse-fly: Beholde anbud, men sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.