Anbefaler kontraktstyring for barnevernsinstitusjoner

Anbud365: Anbefaler kontraktstyring for barnevernsinstitusjoner- Jeg ønsker at det fortsatt skal legges til rette for private aktører på fosterhjemsområdet og et mangfold av tilbydere, men rapporten peker på noen reelle utfordringer knyttet til bruken av private aktører i barnevernet, sier barne – og likestillingsminister Solveig Horne. (Foto: Ilja C. Hendel)

Skriv ut artikkelen

Kontraktstyring er så vidt vi kan se den eneste egnede styringsformen for barneverninstitusjoner gitt dagens miks av private (ideelle og kommersielle) og statlige leverandører, skriver Vista Analyse i en fersk rapport til Barne- og likestillingsdepartementet.

Vista Analyse har kartlagt bruken av private aktører i det kommunale barnevernet, og vurdert konsekvensene av dagens praksis og behovet for tiltak både i det kommunale og det statlige barnevernet.  Resultatet foreligger nå, i rapporten «Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?»

Barnevern og fosterhjem

Konklusjonen i rapporten er at det er behov for både juridiske avklaringer og en bedre regulering av de ulike delmarkedene innenfor barnevernet. For kommunebarnevernet foreslås tiltak som skal gi barneverntjenestene reell mulighet til å kjøpe tjenester på en riktig og god måte. Tiltakene faller inn i tre kategorier: Bedre juridisk regulering av hva de private skal kunne brukes til, tiltak som styrker kommunene som innkjøpere, og en statlig opprydding i ulovligheter og markedssvikt.

På fosterhjemsområdet bør det gjennomføres en større reform, heter det. Innenfor dagens system er det behov for samme type tiltak som på kommuneområdet: bedre juridisk regulering, bistand til kommunene og opprydding fra statens side.

Institusjonsområdet

På institusjonsområdet handler det i stor grad om å skape et tydeligere skille mellom rollen til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som bestiller og utfører, og derigjennom sikre at det i større grad enn i dag konkurreres på like vilkår. Private leverandører (ideelle og kommersielle) har vært viktige på institusjonsområdet over lang tid. Ved utgangen av 2003 var om lag 60 pst. av barn og unge i institusjoner plassert hos private. Oversikten over godkjente institusjoner viser at institusjonsplass i ideelle institusjoner representerer 35 pst. av godkjente plasser fra private leverandører pr. mars 2016.  Totalt er det 1006 godkjente plasser fra private leverandører.

Kontraktstyring

– Kontraktstyring er så vidt vi kan se den eneste egnede styringsformen for barneverninstitusjoner gitt dagens miks av private (ideelle og kommersielle) og statlige leverandører, skriver Vista Analyse i sin rapport. Når denne styringsformen er valgt, bør det også sikres at statlige og private leverandører konkurrerer på like vilkår. Dette kan gjøres ved å rendyrke en bestiller-utførermodell der det kreves et tydeligere skille mellom Bufetat som bestiller og Bufetat som utfører. Godkjenning og kvalitetssikring av institusjoner kan også legges til en annen etat enn Bufetat. Det bør vurderes om statens rammeavtaler med institusjonene bør samordnes. Godkjenning og kvalitetssikring av innholdet i institusjoner som leverer samme tjeneste til formål hjelmet under forskjellige lovverk, bør samordnes.

Krever kompetanse

Kvalitet og innhold kan vektlegges innenfor en bestiller-uførermodell, men det krever kompetanse på innkjøpssiden. Den private delen av markedet går i retning av få store leverandører som leverer kjedede barneverntjenester, fremholdes det i rapporten. Dette stiller særlige krav til innkjøper, og det er også behov for å følge markedet for å sikre både kvalitet og kostnadsutviklingen.

Bli den første til å kommentere på "Anbefaler kontraktstyring for barnevernsinstitusjoner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.