Anbefaling: Innkjøpsmakt for å styrke grøntmarkedet og norskproduserte varer

Anbud365: Anbefaling Innkjøpsmakt for å styrke grøntmarkedet og norskproduserte varerTidligere adm. dir i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth leder et rådgivende utvalg under Landbruksdepartementet som består av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet innenfor grøntsektoren. Utvalget er nå kommet med en rapport, der bruk av offentlige innkjøp er blant de aktuelle tiltakene.

Skriv ut artikkelen

Den potensielle innkjøpskraften i offentlig sektor må utnyttes. Det er en av seks anbefalinger i en fersk rapport fra et rådgivende utvalg under Landbruksdepartementet. I et 15-årsperspektiv skal anbefalingene resultere i et retningsskifte med vekst både i grøntmarkedet som helhet, og økt etterspørsel etter norskproduserte varer. Utvalget mener at det offentlige må gå foran, og foreslår fire tiltak for å øke norskandelen av grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter i offentlige innkjøp.

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2019 ble avtalepartene enige om å etablere en særskilt satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Et av tiltakene var å etablere et rådgivende utvalg under Landbruksdepartementet bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet.

Utvalget, med tidligere adm. dir i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth som leder, er nettopp kommet med rapporten «Grøntsektoren mot 2035 – sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk».

I rapporten heter det at det offentlige har en spesiell rolle i å bidra til at vedtatte mål om økt forbruk og norskandel nås. Det offentlige må derfor bidra til å øke forbruket av frukt og grønt generelt, og av norskproduserte varer spesielt. Offentlige institusjoner må gå foran i sine innkjøp til kommuner, fylker, sykehus, eldresenter, offentlige kantiner og Forsvaret.

Styrke kunnskap

Digitaliseringsdirektoratet er i ferd med å utvikle en veiledning for mat og drikke i offentlige anskaffelser. – For å bli konkurransedyktige i offentlige markeder må leverandørene i grøntsektoren vektlegge bærekraftige konkurransefortrinn ved råvarer og bearbeidede produkter av norske grønnsaker, frukt, bær, poteter og prydvekter. Det vil være behov for å styrke leverandørenes kunnskap om hvilke muligheter regelverket gir, slås det fast i rapporten.

På samme måte som norske leverandører har manglende kunnskap om hvordan de kan tilby sine produkter innenfor regelverket, mangler serveringsbransjen kunnskap og innsikt om opprinnelse og de særnorske kvalitetene og fortrinnene.

Fire tiltak

På denne bakgrunn foreslår utvalget følgende fire tiltak:

• Landbruksdirektoratet utarbeider statistikk for omsetningen av norske grønnsaker, frukt, bær, poteter og planteskole- og prydvekster, samt bearbeidede produkter av disse. Statistikken bør inkludere norskandel av den totale omsetningen i offentlige innkjøp. Landbruksdirektoratet vurderer finansieringsbehovet.

• Bygge opp næringens kompetanse om innkjøpsprosesser og mål i offentlige innkjøp av grønnsaker, frukt, bær, poteter og prydplanter.

• Etablere et eller flere pilotprosjekter med sikte på å utnytte handlingsrommet i de nye anskaffelsesreglene til å øke lokale og sesongbaserte innkjøp i kommuner, fylker, stat og andre offentlige institusjoner. Forsvaret og sykehusene er aktuelle piloter.

• Vurdere muligheten for å sette krav til opprinnelsesmerking i det offentlige serveringsmarkedet.

Bli den første til å kommentere på "Anbefaling: Innkjøpsmakt for å styrke grøntmarkedet og norskproduserte varer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.