Anbudspris fra private på 65% av enhetspris i offentlige helsetjeneste

Anbud365: Anbudspris fra private på 65% av enhetspris i offentlige helsetjenesteStortingsrepresentant Audun Lysbakken spurte, helseminister Bent Høie svarte.

Skriv ut artikkelen

– Det er vanskelig å sammenligne kostnader på behandling mellom den offentlige helsetjenesten og private leverandører, fastslo helseminister Bent Høie i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. En rapport fra 2013 viste at oppnådde anbudspriser for dagkirurgiske operasjoner hos private tilbydere i gjennomsnitt for landet var 65% av enhetsprisen i innsatsstyrt finansiering i 2010 og 2011. Det er mange årsaker til dette, ikke minst en rekke forskjellige vilkår.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) lød slik: «Helse Sør-Øst oppgir på sine sider at de kjøper eksterne helsetjenester for fire milliarder kroner, har statsråden oversikt over hvor mange av disse tjenestene helseforetaket kunne gjort selv til en billigere penge, basert på enhetskostnadene ved behandling?».

I sitt svar understreket helseministeren at bruken av private leverandører skal være et supplement til de offentlige tjenestene og være basert på fortløpende vurderinger hvor befolkningens behov vurderes opp mot helseforetakenes kapasitet. – Når private institusjoner tilbyr samme tjeneste med høy kvalitet, men med kortere ventetid, mener jeg at den kapasiteten bør utnyttes, poengterte han.

Kjøper en rekke tjenester

Helse Sør-Øst RHF, i likhet med de øvrige regionale helseforetakene, kjøper en rekke tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering med videre. Når helseforetakene for eksempel ikke leverer tilstrekkelig volum av en type behandling, må det regionale helseforetaket vurdere bruk av private tjenesteytere for å kunne yte forsvarlige helsetjenester til denne aktuelle pasientgruppen.

– Det er vanskelig å sammenligne kostnader på behandling mellom den offentlige helsetjenesten og private leverandører, fremholdt statsråd Høie i sitt skriftlige svar. Imidlertid viser rapporten Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus fra 2013 at oppnådde anbudspriser for dagkirurgiske operasjoner hos private tilbydere i gjennomsnitt for landet var 65% av enhetsprisen i innsatsstyrt finansiering i 2010 og 2011. En av hovedforklaringene på dette er at private tilbydere ikke har akuttberedskap, men kun tar imot elektive pasienter (dvs. planlagt behandling respektive operasjon som utføres på et forhåndsbestemt tidspunkt. Red anm.). Dette gir de private sykehusene større mulighet enn de offentlige til å strømlinjeforme behandlingsaktiviteten og dermed redusere kostnadene.

Ikke sammenliknbare vilkår

Han pekte på at det også vil være slik at priser som oppgis av helseforetakene kan være basert på vilkår som ikke er sammenlignbare med vilkår de private leverandører legger til grunn i sine anbud, som for eksempel ulike legemiddelkostnader, bruk av personell mv. Prisforskjeller må også vurderes ut fra en situasjon hvor en privat leverandør må dekke inn alle kostnader gjennom prisen på behandlingen, inkludert kostnader til investeringer, drift og vedlikehold av utstyr og bygg.

– Jeg vil avslutningsvis si, fremhevet statsråden, at det er mitt inntrykk at de regionale helseforetakene har et godt regime for oppfølgning av de avtaler som inngås med private helsetilbydere. Dette er viktig for å sikre at de til enhver tid gjeldende avtaler både gjennomføres på en økonomisk gunstig måte, og at det er god kvalitet på tjenestene som ytes til befolkningen.

Bli den første til å kommentere på "Anbudspris fra private på 65% av enhetspris i offentlige helsetjeneste"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.