Andelen ideelle i barnevernet skal opp, andelen kommersielle ned

Anbud365: Statsråd ber om prioritering av ideelle fremfor kommersielle leverandørerKari Henriksen (A) spurte og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad svarte – om prioritering av ideelle i forbindelse med tildeling av kontrakt innen det statlige barnevernet.

Skriv ut artikkelen

Omfanget av private, kommersielle tilbydere til drift av institusjonsplasser i barnevernet skal ned. Innslag av ideelle tilbydere skal økes til 40%, samtidig som den offentlige andelen av slike plasser ikke skal reduseres. Denne marsjordren fra Stortinget er barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i full gang med. Ikke dermed sagt at ikke det vil være innslag av private, kommersielle også i framtida, det er kvaliteten i tilbudet som vil avgjøre.

Det var Kari Henriksen (A) som brakte temaet på bane gjennom et spørsmål i Stortingets spørretime nylig. Hun viste til at Stortinget i fjor vedtok å be regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres. Så hadde hun observert at i den utvidede Solberg-regjeringens plattform var omtalen av den offentlige andel utelatt. Det hadde, ifølge Henriksen, ideelle aktører reagert kraftig på, og hun ville vite årsaken til endringen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad opplyste at Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i fjor fikk et oppdrag om å vurdere hvordan Stortingets vedtak kan gjennomføres på en best mulig måte. Oppdraget inkluderte hele stortingsvedtaket, også forutsetningen om at den offentlige andelen ikke skal reduseres. I tillegg har Bufdir i tildelingsbrevet for 2019 fått i oppdrag å ta hensyn til Stortingets vedtak i sitt kontinuerlige arbeid med kapasiteten og innholdet i institusjonstilbudet.

Jobber med å få oversikt

– Både der tilbudet bygges opp, altså hos de ideelle, og der tilbudet bygges ned, altså de kommersielle, må målet være at endringene ikke går ut over barna. Kvaliteten må være god nok i de nye tilbudene, og den må opprettholdes i de tiltakene som skal fases ut, konstaterte statsråden. Vi jobber nå med å få god oversikt over eventuelle kostnads- og kvalitetsmessige konsekvenser eller utfordringer som vedtaket kan få.

Barne- og familieministeren sa han var svært opptatt av at kvaliteten er best mulig:

– Det er ikke sånn at private, kommersielle har dårlige tilbud. Det kan også være eksempler på at det offentlige har dårlige tilbud. Så vi er, uavhengig av hvem som driver det, svært opptatt av at kvaliteten er god nok.

Best mulig kvalitet

Han fremholdt at når det gjelder å løfte ideell sektor, uten at det går på bekostning av det offentlige, er det ikke dermed sagt at ikke det vil være innslag av private, kommersielle også i framtida. Da kommer vi, sa statsråden, til å være svært opptatt av, på lik linje enten det er ideelle eller offentlige som driver det, at kvaliteten er best mulig, med tanke på ungene.

I tidligere år, konstaterte han, hadde det vært nedgang i andelen årsverk drevet av ideelle og en ganske sterk økning i kommersielle. Dette har vært en utvikling over lang tid, og statsråd Ropstad sa han var svært opptatt av å klare å snu den utviklingen og styrke de ideelles andel av institusjonsplassene.

Bli den første til å kommentere på "Andelen ideelle i barnevernet skal opp, andelen kommersielle ned"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.