Andelen ideelle opp i ny Helse Nord-avtale, stort sett nordnorske

Anbud365: Andelen ideelle opp i ny Helse Nord-avtale, stort sett nordnorskeOversikt over gjennomførte og planlagte anskaffelser, og oppfølging av avtalene, skal gi styret trygghet for at de private aktørene blir fulgt opp i tråd med kontraktsvilkårene, og mulighet til å gi innspill til kommende anskaffelser, skriver adm.dir. Cecilie Daae, i Helse Nord RHF, til sitt styre (foto: Marthe Mølstre).

Skriv ut artikkelen

Tildeling av kontrakter til private og – i særdeleshet til ideelle – er et politisk svært følsomt område for de regionale helseforetakene. Derfor orienteres styrene jevnlig om status, og det er helseforetakene, ikke Sykehusinnkjøp, som forestår slik anskaffelser. I Helse Nord ble nylig styret orientert om at av totalt fem leverandører til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ble fire kontrakter tildelt ideelle virksomheter. Det er en andel på 63%, sammenliknet med 60% i utgående kontrakter. Kontraktstildelingen betyr at tjenestene i all hovedsak leveres av virksomheter i Nord-Norge, heter det.

Formål med styresaken var å orientere om ferdigstilte og pågående anskaffelser av private helsetjenester, og om oppfølgingen av rapport fra internrevisjonen om helseforetakets oppfølging avtaler om kjøp av helsetjenester.

Med virkning fra 1. mai 2020 er det er inngått avtale om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester fra private sykehus, fordelt mellom Tromsø og Bodø med en ramme på henholdsvis 20 og 8,5mill. kr/år, fremgår det av styredokumentene. Det var to tilbydere, og avtalen for begge lokasjonene gikk til Aleris. Avtalen har en varighet på fire år, med opsjon for to års forlengelse.

Litt mer til de ideelle

Med virkning fra 1. mai 2021 har Helse Nord RHF sluttført anskaffelse av døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med en årlig ramme på 153 mill. kr. Avtalene har en varighet på seks år med opsjon for forlengelse på to år. Varigheten gir leverandørene langsiktige avtaler. Av totalt fem leverandører ble fire kontrakter tildelt ideelle virksomheter, hvilket utgjør en andel på 63%, sammenliknet med 60% i utgående kontrakter. Kontraktstildelingen betyr at tjenestene i all hovedsak leveres av virksomheter i Nord-Norge, heter det.

Når det gjelder anskaffelser som nå er i gang, er planlagt start for rehabilitering/habilitering til ungdom og voksne med psykiske lidelser fra 1. juni 2021, varighet seks år, med opsjon for forlengelse i ett + ett år. Økonomisk omfang av avtalen er anslått til inntil 13 mill. kr pr. år. Avtalen om PET/CT-undersøkelser er et supplement til tjenester levert av PET- sentret ved UNN Tromsø. Avtalen har planlagt oppstart fra 1. mai 2021, to års varighet, med opsjon for forlengelse i to + to år. Økonomisk omfang av avtalen er anslått til inntil 3 mill. kr pr. år. I tillegg er det avtaler om spesialiserte somatiske rehabiliteringstjenester. Start er planlagt første halvår 2022 og det økonomisk omfang er anslått til inntil 250 mill. kr pr. år.

Kontraktsoppfølging og pandemi

Administrasjonen i helseforetaket etterstreber å avholde kontraktsoppfølgingsmøte med samtlige private institusjoner minimum en gang pr. år. En periode under pandemien ble det ikke gjennomført kontraktsoppfølgingsmøter fordi fokuset var beredskapsarbeid og å skaffe ressurser og behandlingstilbud for å ivareta sørge-for-ansvaret og avhjelpe helseforetakene sin prioritering av oppgaver knyttet til pandemien. Kontraktsoppfølgingsmøtene er nå kommet i gang igjen, ifølge styredokumentene. Det somatiske fagområdet er prioritert fordi det har gitt størst utfordring med hensyn til ventetider og fristbrudd.

Internrevisjonen anbefaler på sin side at det jobbes videre med forbedringene. Revisjonens anbefalinger har resultert i forbedring av rutiner og større grad av systematikk i oppfølgingen av private leverandører av helsetjenester, konstaterer adm.dir. overfor styret. Evaluering, gjennomgang av rutiner og sjekklister vil fortsette som en del av oppfølging av at kontraktsvilkårene blir ivaretatt.

Bli den første til å kommentere på "Andelen ideelle opp i ny Helse Nord-avtale, stort sett nordnorske"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.