Angriper pris og «budsjettsiloer» ved kjøp i helsesektoren

Anbud365: Angriper pris og «budsjettsiloer» ved kjøp i helsesektorenSentraliserte, nasjonale anskaffelsesenheter bør innrette anskaffelsene slik at de gir markedstilgang for flere, poengterer Melanor, her ved adm. dir. Atle Hunstad. Melanor er bransjeorganisasjonen for om lag 140 selskaper og 3.000 medarbeidere som utvikler og leverer laboratorie- og medisinsk utstyr.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelser i helsesektoren handler dessverre for ofte om pris per enhet og «budsjettsiloer». Dette er kortsiktig og kostbart. Nye løsninger koster kanskje mer «per stykk», men kan gi bedre tjenester til brukerne, og kostnadsbesparelser i helsebudsjettet forøvrig. Dette fastslår organisasjonen Melanor i en høringsuttalelse, der det også heter at et mangfoldig leverandørmarked og sunn konkurranse er en forutsetning for fremtidig innovasjonskraft.

For første gang er det lagt fram en stortingsmelding om helsenæringen «Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester». Helsenæringen består av virksomheter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og offentlig helse- og omsorgstjeneste eller til bruk i forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom hos mennesker. Verdiskapingen i helsenæringen utgjør om lag tre pst. av fastlandsøkonomien, fremgår det av meldingen.

I en høringsuttalelse til Stortingets næringskomite peker Melanor på viktige forhold for deres medlemmer, blant annet:

Offentlige anskaffelser setter avgjørende rammer for medlemmene, heter det i uttalelsen. Anskaffelser i sektoren handler dessverre for ofte om pris per enhet og «budsjettsiloer». Dette er kortsiktig og kostbart. Nye løsninger, som tidlig diagnostikk for forebygging av hjertesvikt eller hjemmedialyse, koster kanskje mer «per stykk», men kan gi bedre tjenester til brukerne, og kostnadsbesparelser i helsebudsjettet forøvrig.

  • Melanor arbeider for mer verdibaserte prioriteringer og anskaffelser, i det de mener verdi for brukeren og samfunnseffekter, som mestring, bedre helse og økt selvstendighet, også må vektlegges. – Vi må tillate oss å vurdere viktige positive samfunnseffekter av nye medisinske løsninger i diskusjonen om prioritering og investering i bærekraftige løsninger, skriver organisasjonen.

Sentraliserte, nasjonale anskaffelsesenheter bør innrette anskaffelsene slik at de gir markedstilgang for flere, poengterer Melanor. Et mangfoldig leverandørmarked og sunn konkurranse er en forutsetning for fremtidig innovasjonskraft.

Kjøp av hjelpemidler

I meldingen omtales kjøp av hjelpemidler, som i dag utgjør en betydelig utgiftspost på offentlige budsjetter. Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som anskaffer hjelpemidler for dem som fyller vilkårene for rett til hjelpemidler etter folketrygdloven. I NAV er anskaffelsene på hjelpemiddelområdet sentralisert og samlet i en egen seksjon. NAV har en omfattende markedsdialog og gjennomfører jevnlig dialogkonferanser. De siste årene har de hatt som mål å i enda større grad bruke innovasjonskraften i næringslivet. I en rapport fra Oslo Economics konkluderes det med at det ikke er vesentlig effektiviserings-potensial knyttet til hvordan NAV håndterer anskaffelsen av hjelpemidler.

Mange av bedriftene som er medlem av Melanor er på hjelpemiddel-markedet. Melanor er bransjeorganisasjonen for om lag 140 selskaper og 3.000 medarbeidere som utvikler og leverer laboratorie- og medisinsk utstyr. Dette omfatter en bred produktportefølje, alt fra måleutstyr, sårbehandlingsutstyr, rullestoler, høreapparater, kunstige hofter til pacemakere.

Bli den første til å kommentere på "Angriper pris og «budsjettsiloer» ved kjøp i helsesektoren"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.