Åpenhetstiltak for legemiddelpriser på vei – Ap/Sp presser på

Anbud365: Åpenhetstiltak for legemiddelpriser på vei – Ap/Sp presser påRepresentantforslagene i Stortinget fra Ap og Sp påvirker i liten grad prinsippene for håndtering av enhetspriser for legemidler og tiltaksplanen for oppfølging av rapporten som dette, ifølge adm. dir. Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp i en sak til dagens styremøte.

Skriv ut artikkelen

Et visst politisk press fra Stortinget hviler over Sykehusinnkjøps arbeid med å følge opp rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler.  To representantforslag fra hhv Ap og Senterpartiet foreligger. I den ene bes det om «openheit om legemiddelprisar etter at anbodsrunden er avslutta», i det andre «enhetspriser på legemidler … som hovedregel skal være offentlige.». Selv mener toppsjefene i de regionale helseforetakene at det er behov for å vurdere praksis knyttet til konfidensialitet gjennom legemidlets livssyklus. 

Sykehusinnkjøp har i dag styremøte, der en av sakene dreier seg om rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner. Den hadde høringsfrist 1. juni. I dag orienterer adm. dir. Kjetil M. Istad sitt styre bl.a. om den videre oppfølgingen av rapporten.

De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene drøftet 25. september grunnlaget for oppfølging av rapporten gjennom å gi sin tilslutning til visse prinsipper, blant disse:

Vurdere hemmeligholdet

«AD-ene i RHF-ene mener det er behov for å vurdere praksis knyttet til konfidensialitet gjennom legemidlets livssyklus.  Fagdirektørene i de fire RHF-ene bes med bistand fra Sykehusinnkjøp HF gå i dialog med leverandørmarkedet for å finne gode løsninger for begge parter.»

I etterkant av behandlingen i AD-møte er Sykehusinnkjøp HF blitt bedt om å starte prosessen med å følge opp forslagene til oppfølging i tiltaksplanen.

Forslag i Stortinget

Siden septembermøtet er det også kommet signaler fra Stortinget, i form av et par representantforslag. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) har fremmet følgende forslag:

«1. Stortinget ber regjeringa sikre at dei regionale helseføretaka syter for at Sykehusinnkjøp HF avsluttar praksisen med hemmeleghald av anbodsprisar på sjukehusmedisin og innfører openheit om legemiddelprisar etter at anbodsrunden er avslutta.

2.Stortinget ber regjeringa syte for at einingsprisen og samla kostnader på nye legemiddel som det avtaleforhandlast om, blir offentleggjorde etter at forhandlingsfasen er over.»

Stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol (Ap), Tuva Moflag (Ap), Tore Hagebakken (Ap), Tellef Inge Mørland (Ap) og Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) har også fremmet forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre, gjennom sin styringsdialog med helseforetakene, at enhetspriser på legemidler som gis i norske sykehus, som hovedregel skal være offentlige.»

Vurdering av de politiske forslagene

I styresaken skriver adm. dir Istad at Sykehusinnkjøp HF vurderer det slik at representantforslagene i hovedsak omhandler punktet fra møtet 25. september referert ovenfor, dvs. differensiert tilnærming til konfidensialitet. Han fremholder at hans vurdering er at det politiske initiativet fra Ap og Sp i liten grad påvirker prinsippene for håndtering av enhetspriser for legemidler og tiltaksplanen.

Bli den første til å kommentere på "Åpenhetstiltak for legemiddelpriser på vei – Ap/Sp presser på"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.