Åpnet både for ideelle og kommersielle, det likte statsråden dårlig

Anbud365: Åpnet både for ideelle og kommersielle, det likte statsråden dårligStortingsrepresentant Marian Hussein spurte, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte. Det gjaldt et styrevedtak i Helse Vest.

Skriv ut artikkelen

Styret i Helse Vest valgte å åpne anbudskonkurranser både for ideelle og kommersielle, selv om helseforetakene av statsråden er bedt om å ta i bruk handlingsrommet til å kjøpe tjenester fra ideelle. Men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil ikke overprøve styrevedtaket. Imidlertid forventer hun at det legges stor vekt på kvalitet – og på typen kvalitets-aspekter som er særlig verdifulle og bevaringsverdige trekk ved ideelle leverandører. Dette skriver helse- og omsorgsministeren i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Styrevedtaket i Helse Vest ble bragt opp i et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marian Hussein til helse- og omsorgsministeren. Styret besluttet i februar å gjennomføre åpne konkurranser for å anskaffe tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), tverrfaglig spesialisert rehabilitering (TSR), radiologi og kirurgiske tjenester. Spørsmålet var da om vedtaket var et bidrag til regjeringens politikk for kommersielle velferdstjenester og ideell sektor. Spørsmålsstilleren mente at ideelle aktører driver en rekke ulike tilbud innenfor TSB og TSR i Helse Vests opptaksområde, med lange tradisjoner og høy faglig kvalitet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol bekreftet at regjeringen vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren. Vi legger, sa hun, bl.a. til grunn at handlingsrommet i anskaffelsesregelverket til å prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet, skal utnyttes.

Handlingsrom og usikkerhet

De regionale helseforetakene er gjennom foretaksmøter bedt om å ta i bruk handlingsrommet innenfor gjeldende rett til å kjøpe tjenester fra ideelle leverandører. Samtidig har det vært rettslig usikkerhet rundt reservasjonsadgangen for ideelle virksomheter. Aktuelle oppdragsgivere må vurdere om reservasjonsadgang kan og bør benyttes i forbindelse med den enkelte anskaffelse ifølge statsråden.

Helse Vest RHF gjorde en vurdering av hvilken fremgangsmåte som vil gi best sikkerhet for å oppnå og beholde et godt tilbud til pasientene slo hun fast. De har her vurdert at det ikke vil være formålstjenlig å reservere kontrakt for ideelle organisasjoner, bl.a. fordi en slik reservasjon vil kunne virke så avgrensende på konkurransen at det vil være usikkert om behovet for tjenestekjøp kan dekkes fullt ut. Denne konkrete vurderingen må ligge til styret. – Med den risikoen og de vurderingene som det er gjort rede for i styresaken, ser jeg det ikke som aktuelt å overprøve vedtaket, slo helse- og omsorgsministeren fast, og:

Vekt på kvalitet

– Jeg vil imidlertid understreke at jeg forventer at Helse Vest RHF legger stor vekt på kvalitet i konkurransen, slik det også fremgår av saksforelegget, og at det legges vekt på kvalitets-aspekter som har blitt fremhevet som særlig verdifulle og bevaringsverdige trekk ved ideelle leverandører.

Bli den første til å kommentere på "Åpnet både for ideelle og kommersielle, det likte statsråden dårlig"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.