Avdekket 157 risikoer knyttet til sine anskaffelser, ingen oransje eller røde

Anbud365: Avdekket 157 risikoer knyttet til sine anskaffelser, ingen oransje eller rødeRisikometodikken som Sykehusinnkjøp benytter, tillater ikke å redusere risikoscore på bakgrunn av at det arbeides med tiltakene. Det må kunne påvises direkte effekt, skriver adm.dir. i helseforetaket Bente Hayes til sitt styre.

Skriv ut artikkelen

En gjennomgang i Sykehusinnkjøp avdekket 157 risikoer knyttet til sine anskaffelser, ingen av disse er i øyeblikket oransje eller rød klasse. 4,8 % av anskaffelsene er høyrisikoanskaffelser, verdien av disse ligger på 12 % av total avtaleportefølje. Dette fremgår av ulike rapporteringer til styremøtet i helseforetaket i disse dager. Samtidig informeres styret om at et eget team og en egen prosess for forsyningssikkerhet er etablert. Formålet er å sikre mest mulig stabile leveranser til sykehusene i en krevende tid.

Det er stort fokus i Sykehusinnkjøp HF på leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig, ulike naturkatastrofer og allerede lange leveringstider, heter det i styrepapirene.

Helseforetaket har hatt en gjennomgang av risiko, og identifiserte 157 slike. Ved vurderingen av disse er det innført en skala. Risiko med risikoscore 10 eller høyere, og som er gyldige for foretaket som helhet, er definert som foretakets viktigste risikoer. Risikogjennomgangen viste at ingen risikoer på foretaksnivå har en risikoscore på 10 eller høyere (oransje eller rød).

Fire nye risikoer

Antall risikoer totalt er dessuten lavere ved denne rapporteringen til styret i og med at flere risikoer er lukket eller «fryst». Siden forrige rapportering er fem risikoer lukket, dvs. de eksisterer ikke lengre. Ti risikoer er «fryste», dvs. de arkiveres og vurderes på nytt ved neste rapportering. For at en risiko skal kunne fryses må den ha vært grønn (det vil si risikoscore mellom 1 – 4) i minst de 3 forutgående risikorapporteringene. Fire helt nye risikoer er identifiserte siden forrige rapportering.

Gjennomsnittlig score for de 157 risikoene er 5,38 (gjennomsnittet var 5,64 ved forrige rapportering). Risikometodikken som benyttes tillater ikke å redusere risikoscore på bakgrunn av at det arbeides med tiltakene. Det må kunne påvises direkte effekt.

Team for forsyningssikkerhet

Pandemien har ført til globale transportutfordringer og råvaremangel. Utfordringene har økt som følge av krigen i Ukraina. Som konsekvens er ledetiden til produkter økt betydelig og leveringspresisjonen redusert. I en slik situasjon har Sykehusinnkjøp etablert et forsyningssikkerhetsteam som skal sørge for kontinuerlig overvåkning av markeds- og leveringssituasjonen. På den måten skal teamet bidra til økt leveringssikkerhet for helseforetakene.

Også en egen prosess, forsyningssikkerhet, er etablert. Prosessen har gitt bedre samhandling på tvers i Sykehusinnkjøp HF, bedre samhandling med leverandører og bedre samhandling med helseforetakene. Helseforetakene er nå i bedre stand til å planlegge bestillinger og erstatninger.

Høyrisikokategorier

Når anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert kommer fremdeles behandlingshjelpemidler, IKT, byggprosjekt og prehospitalt ut som kategoriene med høyest risiko. Dette er kategorier hvor det gjennomføres anskaffelser med høy verdi og kompleksitet. 4,8 % av anskaffelsene er høyrisikoanskaffelser. Verdien av høyrisikoanskaffelsene er uendret siden forrige rapportering på 12 %.

Bli den første til å kommentere på "Avdekket 157 risikoer knyttet til sine anskaffelser, ingen oransje eller røde"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.