Blåresept-medisiner på anbud kan spare staten for hundrevis av millioner

Anbud365: Blåresept-medisiner på anbud kan spare staten for hundrevis av millionerDet var hennes forgjenger, Bent Høie, som sendte på høring forslag om blåresept-medisiner på anbud, men det blir dagens helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, som skal ta det videre etter endt høringsperiode 15. februar (foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor).

Skriv ut artikkelen

Ved å innføre blåreseptanbud kan staten spare et sted mellom 300 og 600 millioner. Spesialisthelsetjenesten har lenge brukt anbud ved kjøp av legemidler til sykehusene. Forslaget om at også folketrygdfinansierte medisiner til folk flest skal ut på anbud, er sendt ut på høring, samtidig det forberedes en pilotanskaffelse. Planlagt første kontraktsperiode er starten av 2023. Legemiddelindustrien (LMI) liker ikke forslaget.

Helse- og omsorgsdepartementet har på høring spørsmålet om å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler for et utvalg legemiddelgrupper som anses som terapeutisk likeverdige. Høringsfristen er 15. februar. Økt bruk av konkurransemekanismer kan bidra til å begrense folketrygdens og pasientenes legemiddelutgifter, heter det i høringsnotatet. Anbud har vært benyttet i spesialisthelsetjenesten i flere år og har ført til en prisnedgang på legemidler. Departementet anbefaler innføring av anbud for et utvalg legemiddelgrupper som anses som terapeutisk likeverdige. Legemiddelverket har, i samarbeid med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF, vurdert anbefalingen og utarbeidet forslag til anbudspilot.

Kan spare mellom 300 og 600 mill

Terapeutisk anbudskonkurranse kan gi prisreduksjoner på 40%, som i sin tur vil bety opp til 600 millioner kroner i årlige besparelser for blåreseptordningen. – De største besparelsene følger av innføring av anbud, der vi har anslått et årlig gevinstpotensial på 300–600 mill. kroner, fremgår det av rapporten “Riktige legemidler til rett pris”, som er en områdegjennomgang av legemidler under folketrygden.

Terapeutisk anbud innebærer at patenterte legemidler med ulike virkestoff og virkningsmekanismer, men som er vurdert av Legemiddelverket som likeverdige med hensyn til effekt og sikkerhet utsettes for konkurranse. Utfallet av en anbudskonkurranse kan for eksempel resultere i en rangering av terapeutisk likeverdige alternativer basert på legemidlets årskostnad, og der legen først skal forskrive det rimeligste alternativet ved behandlingsstart.

Sender ut uheldige signaler

– En innføring av terapeutisk anbud sender ut svært uheldige signaler om hvordan Norge ser på innovasjon, sier seniorrådgiver Erling Ulltveit i Legemiddelindustrien (LMI) til HealthTalk, som er en uavhengig nyhets- og informasjonskanal for de som jobber i helsevesenet. – Vi mener at terapeutisk anbud bryter med prinsippet om å belønne innovasjon og respektere patentbeskyttelsen av legemidler, sier han, som forteller at det i forsøksprosjektet åpnes for at velregulerte pasienter tvinges til å bytte behandling. – Slike tvungne bytter vil få konsekvenser for pasientene, og burde derfor vært utredet.

Ulltveit mener det finnes alternativer til anbud på blåreseptlegemidler som vil ivareta både målene om likeverdig tilgang til legemidler og kostnadskontroll. – Det er å gjennomføre prisforhandlinger og refusjonskontrakter for flere kostnadseffektive legemidler. På den måten får vi flere legemidler i legenes verktøykasse og ikke bare anbudsvinneren, sier han.

Kontraktsperiode i starten av 2023

Ifølge Legemiddelverket tas det sikte på at nødvendige forskriftsendringer kan tre i kraft i 2022 og at anbudet lyses ut i andre kvartal 2022. Planen er at kontraktsperioden begynner i starten av 2023. Legemiddelverket vil ha et overordnet ansvar for gjennomføring av piloten inkludert etablering og koordinering av spesialistgrupper. Noe av det første Legemiddelverket vil gjøre er å oppnevne en spesialist- og brukergruppe med bred sammensetning av kliniske eksperter, brukere og de berørte etatene. Spesialist- og brukergruppen skal være rådgivere i anbudsprosessen blant annet med hensyn til hvilke legemidler som skal omfattes, på hvilke vilkår konkurransen utlyses og hvordan resultatet av anbudskonkurransen skal gjennomføres.

Bli den første til å kommentere på "Blåresept-medisiner på anbud kan spare staten for hundrevis av millioner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.