Bli med DFØ og Matvett, kutt matsvinnet ditt!

Anbud365: Bli med DFØ og Matvett, kutt matsvinnet ditt!På bildet (fra venstre): Elisabeth Sandnes, Emilie Værp, Victoria Stokke og Mari Frostad Tranø i divisjon for offentlige anskaffelser (ANS), avdeling for bærekraft og innovasjon (ABI) i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) (foto: Didrik Ask Vestaberg, DFØ).

Skriv ut artikkelen

Av Emilie Værp, Victoria Stokke og Elisabeth Sandnes, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

I 2022 tar DFØ og Matvett tak i matsvinnet og matkvaliteten i offentlige virksomheter gjennom et nytt prosjekt. Vi søker etter engasjerte offentlige virksomheter, som drifter eget kjøkken, til å bli med oss og kutte matsvinn.

Det enkleste og mest effektive klimatiltaket innenfor mat er å redusere eget matsvinn. Størstedelen av miljøbelastningen fra mat skjer i produksjonsfasen. Det viktigste vi kan gjøre er derfor å kaste minst mulig mat, og å ikke lage mer mat enn det som trengs. For å gjøre kartlegging på en effektiv måte må man både se på årsakene til at matsvinn forekommer og å gjøre kontinuerlige kartlegginger av matsvinnet man produserer. Etter bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn skal offentlige virksomheter halvere sitt matsvinn innen 2030.

Dette er en vinn-vinn situasjon. Alle virksomheter som jobber systematisk med matsvinn, kartlegging og tiltak opplever reduksjoner OG bedre kvalitet på maten. Dette som følge av blant annet bedre oversikt, bedre planleggning, systematiske tilbakemeldinger.

Å komme i gang med denne typen kartlegging kan være utfordrende. Derfor tar DFØ, i samarbeid med Matvett, nå initiativ til et nytt prosjekt der målet er å hjelpe og motivere offentlige virksomheter som drifter eget kjøkken til å komme i gang med matsvinnkartlegging.

Gjennom prosjektet vil vi registrere både mengden matsvinn som produseres og årsakene til at det er sånn (hva som ikke ble spist og hvorfor). På denne måten vil vi ikke bare kutte matsvinn, men også forbedre dialogen med kjøkkenet slik at det blir lettere å holde matsvinnet nede.  Basert på kartleggingen og årsaker til matsvinn kan man gjøre tiltak og måle effekt. Valg av matvarer og tiltak for å sikre at maten som kjøpes inn blir spist gjøres på hvert enkelt kjøkken.

Kontraktsvilkår om matsvinn

DFØ har et kontraktsvilkår om matsvinn vi oppfordrer offentlige virksomheter til å bruke i anskaffelser av matvarer. Kontraktsvilkåret går både på at leverandøren skal redusere sitt eget matsvinn og være tilsluttet bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, men også på samarbeid. Vi erfarer også at flere leverandører bidrar aktivt inn mot sine kunder, blant annet med kurs og opplæring om matsvinn. I løpet av 2022 håper DFØ å bidra til å utvikle dette samarbeidet ytterligere. Vi ønsker mer samarbeid blant annet om bestillingsrutiner og tiltak på matsvinn. Når de offentlige virksomhetene selv kartlegger matsvinn i større grad, ser vi mange muligheter her.

DFØ vil også jobbe mot leverandører av verktøy for å kartlegge og redusere matsvinn. For eksempel har Esmiley et kartleggingssystem som er mye brukt i privat sektor, og som nå er begynt tatt i bruk i noen offentlige virksomheter. Millum, som leverer e-handelsløsninger og fakturakontroll, holder på å utvikle en matsvinnmodul og vi vet at også andre leverandører holder på å utvikle apper, registreringssystemer og andre verktøy som kan bidra til å hindre matsvinn.

Aktiv deltakelse i prosjektet vil produsere målbare resultater både innenfor kutt i matsvinn og innenfor kvaliteten på maten som serveres og virksomhetens tjenester. Det viktigste er at kartleggingen skal gi grunnlag for å lage gode tiltak mot matsvinn og kvalitetsforbedring. Dette vil være resultater som både kan brukes internt i virksomhetene, men også forbedre datamaterialet til Norsus/Østfoldforskning, slik at tallene bedre kan sammenlignes for statistikk. Vi ser også for oss på sikt å kunne koble denne kartleggingen av matsvinn opp mot innkjøpt mengde mat og en klimakalkulator som DFØ og Cicero holder på å utvikle.

Det store matsvinnkuttet i 2022

Nå inviterer vi deg til å delta på det store matsvinnkuttet i 2022. DFØ ser frem til å få til et skikkelig løft på matsvinn i offentlig sektor!

Meld din interesse for Matsvinnprosjektet ved å sende e-post til: emilie.vaerp@dfo.no

Matsvinnprosjektet vil arrangere flere webinarer, nettverk, workshops og mulig en dialogkonferanse. Meld deg også på matsvinnswebinaret 30. november. Dette webinaret inngår blant en rekke webinarer DFØ holder sammen med forskningsprosjektet «Kjøp bærekraftig» ved Oslo Met storbyuniversitetet. Se opptak blant annet fra vårt webinar i august hvor København og Kungsbacka kommuner delte sine erfaringer:

Bli den første til å kommentere på "Bli med DFØ og Matvett, kutt matsvinnet ditt!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.