Corona-tid: Måtte selge med tap til det offentlige, kontraktene hindret prisjustering

Anbud365: Corona-tid Måtte selge med tap til det offentlige, kontraktene hindret prisjusteringMelanor, her ved sin adm.dir. Atle Hunstad, presset frem en løsning med mulighet for kompensasjon for økte kostnader for leverandørene under corona-pandemien.

Skriv ut artikkelen

Leverandører av medisinsk-teknisk utstyr har under corona-pandemien solgt til det offentlige med tap, fordi deres kostnader har gått rett i taket og kontraktklausulene forbød prisjusteringer. Med sin interesseorganisasjon Melanor i spissen, ble det etter hvert etablert en ordning der man kunne søke om prisjustering. Men det er bare snakk om en midlertidig godkjenning av en søknad.

På sin nettside skriver Melanor at flere etablerte leverandører under koronakrisen har levert avtaleprodukter med sterkt reduserte, og i mange tilfeller, negative marginer. Årsaken er radikalt økte kostnader grunnet endring av valutakurser, transport- og produksjonskostnader mm. Mange kontrakter mangler klausuler som gjør det mulig å endre pris i avtaleperioden. Denne og flere andre ubalanser i kontraktsmaler har Melanor gjentatte ganger påpekt, heter det. COVID-19-situasjonen har til fulle vist hvordan denne type ubalanserte avtaler som benyttes av store offentlige innkjøpere, gir uønskede virkninger.

Melanor slår fast at leverandørene i denne vanskelige situasjonen har vært seg sitt ansvar bevisst, oppfylt sine kontraktsforpliktelser og bidratt til den nasjonale dugnaden.

Samtidig har Melanor presset frem en løsning med mulighet for kompensasjon for økte kostnader for leverandørene.

Midlertidig godkjenning

Etter at Sykehusinnkjøp på vegne av de regionale helseforetakene i mai opprettet et system for å søke om prisjusteringer, viser tall fra Sykehusinnkjøp at det per 20. august var kommet inn 363 søknader. Av disse er 257 saker ferdigbehandlet, 63 er klare for behandling og 43 saker er under arbeid. De som har fått godkjent midlertidige søknader om justering av pris, må søke på nytt når midlertidig godkjenning utløper.

Melanor krever transparens, forutsigbarhet og likebehandling i prosessen for prisjustering, heter det i meldingen på organisasjonens nettsider. Det er også enighet mellom de regionale helseforetakene og Melanor om at et system må sørge for likebehandling. Dessverre, konstaterer Melanor, viser praksis at de ulike helseforetakene ikke vurderer like søknader likt, noe vi mener ikke er akseptabelt.

Krav om innsyn

På bakgrunn av dette har Melanor krevd å få innsyn i de retningslinjene de regionale helseforetakene har bekreftet at de benytter for håndtering av søknader om prisendringer. Anmodningen er avslått, det er også en anke på dette avslaget.

Helseforetakene videresendte klagen til Helse- og omsorgsdepartementet hvor klagen i skrivende stund venter på behandling.

Melanor anerkjenner at det er etablert et system for ekstraordinære og midlertidige prisjusteringer, men er kritiske til gjennomføringen. – Det tok alt for lang tid før systemet ble opprettet, fremholder Melanor, og mener også at Sykehusinnkjøp burde fått delegert myndighet til å ta avgjørelser på vegne av de regionale helseforetakene, da dette ville ha sikret likebehandling og redusert tids- og ressursbruk.

Bli den første til å kommentere på "Corona-tid: Måtte selge med tap til det offentlige, kontraktene hindret prisjustering"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.