Det handler om utenforskap – noen skal hjelpe andre

Anbud365: Det handler om utenforskap – noen skal hjelpe andreArbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, har bl.a. bakgrunn fra daværende Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), der det var en anskaffelsesavdeling han pleiet god faglig omgang med. Lederforankringen i NAV mht anskaffelser generelt, og førkommersielle anskaffelser spesielt, er avgjort til stede.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) De som til vanlig kan ha store problemer med å komme inn på det offentlige anbudsmarkedet, skal nå få trå til og bidra til å hjelpe unge som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. I seg selv en spennende kombinasjon. Og det skal skje i regi av NAV, med solid erfaring fra innovative anskaffelser og med en lederforankring for anskaffelser meget få andre kan måle seg med. Denne gangen gjelder det en førkommersiell anskaffelse, der NAV også skal samle erfaringer og bidra til å lage veiledning. Utvilsomt et initiativ i pakt med anskaffelseslovens formål.

Omtrent samtidig for noen dager siden kom regjeringen med en strategi og NAV med en invitasjon til en førkommersiell anskaffelse. Sjelden har vel en etat reagert raskere på et signal fra nesthøyeste hold (regjeringen). I seg selv en interessant observasjon fra de mer politisk interesserte. Noen har snakket sammen, het det i tidligere tider.

Men selve saken er langt mer vesentlig enn den politiske observasjonen. Regjeringens strategi gjelder økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet. Den skal legge til rette for flere tiltak, bl.a.: Øke bruken av innovative anskaffelser for arbeidsmarkedstiltak, og øke kunnskapen og kompetansen om innovative anskaffelser og sosialt entreprenørskap. I tillegg særskilte tiltak for å øke involveringen av ideelle aktører på arbeids- og velferdsfeltet.

Hindre utenforskap

Hva gjelder NAVs førkommersielle anskaffelse, dreier den seg om å søke nye løsninger for å hindre utenforskap blant unge. Anskaffelsen skal nå ideelle aktører, oppstartsbedrifter og andre til å bli med i konkurransen om å videreutvikle avklaringstiltaket. Prosjektet «Unge på vei til jobb» er for øvrig en del av regjeringens StartOff-satsing, og NAVs første innovative anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak.

Anskaffelseslovens formål er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Å hindre utenforskap, særskilt blant unge, kan uten tvil være et svært godt eksempel på effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det er en grunnleggende menneskerettighet at alle skal kunne oppleve å være en del av og bidra til samfunnet. Retorisk: Finnes det egentlig så mange bedre måter å forvalter skattepengene på, tro?

Skotske tiltak

I bl.a. Skottland har man lang tradisjon med å benytte anskaffelser til å fremme sosiale formål med tidvis stor suksess. Det kan være å hjelpe unge og andre med ulike vanskeligheter inn i jobb, f.eks. via sin Fair Start Scotland, er en offentlig finansiert ordning hvis formål er å sikre funksjonshemmede og andre vanskeligstilte sysselsetting – og, ikke minst, hjelpe mennesker tilbake i jobb. Flere tusen mennesker er via anskaffelser gjennom denne ordningen bragt tilbake til jobb.

Det er også såkalte «community»-klausuler i skotske offentlige kontrakter. Det dreier seg om krav som f.eks. rekruttering og jobbtrening, og utvikling av småbedrifter og sosiale entreprenører – en innsats for å forbedre forholdene i lokalsamfunnet. Det er kontrakter i tosifret milliardbeløp i sum.

Fornyelse og nye løsninger

At NAV også sikter seg inn ideelle, sosiale entreprenører og oppstarts-bedrifter påkaller utvilsomt interesse – og begeistring. Det er videreutvikling av et avklaringstiltak som er målet – de tradisjonelle, klassiske tiltakene trenger fornyelse og nye løsninger må til. Det kaller på miljøer som tenker annerledes, som har ny eller annen kunnskap. Det er samtidig grupper som ofte har det vanskelig med å få frem i vanlige anbudskonkurranser.

Regjeringen jager på NAV i sin nye strategi: Omfanget av innovative anskaffelser i regi av Arbeids- og velferdsetaten skal økes gradvis over tid til det omfatter alle fylker, heter det. Målet er at senest innen utgangen av 2024 skal innovative anskaffelser være en metode som brukes fast i etaten ved anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak der praksis og resultatoppfølging viser at det er behov for utvikling og mer mangfold i leverandørmarkedet og bedre tilbud til brukerne.

Fortsatt også større anbud

Meningen er ikke at Arbeids- og velferdsetaten skal slutte med å kunngjøre større anbud, men det ønskes mer variasjon i arbeidsmarkedstjenestene og i måten etaten jobber på. Siktemålet er større mangfold og bedre tilbud til sårbare grupper for å motvirke utenforskap – mer skreddersydde løsninger og nye metoder skal gi bedre resultater.

NAV har en profesjonell innkjøpsorganisasjon, som i lang tid har interessert seg for innovative anskaffelser. Et blikk inn på siden innovativeanskaffelser.no gir opplysninger om en hel rekke innovative anskaffelser NAV er eller har vært involvert i. Og de er partnere i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Og dagens NAV-sjef, arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, har bl.a. bakgrunn fra daværende Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). En av avdelingene hans den gang var nettopp anskaffelsesavdelingen, som i dag er en divisjon i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Han er en leder som kjenner betydningen av anskaffelser og mulighetene som ligger der. Lederforankring er i orden, m.a.o.

Skal også samle erfaringene

Nå er det ikke slik at etaten bare skal gjøre innovative anskaffelser, deres bruk og erfaringer skal samles i veiledningsmateriale. Det skal bl.a. omhandle samarbeidet med sosiale entreprenører og formålet er å legge til rette for erfaringsutveksling mellom enheter i arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører og andre aktører som arbeider med sosialt entreprenørskap, KS medregnet.

Bli den første til å kommentere på "Det handler om utenforskap – noen skal hjelpe andre"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.