Dialog og åpenhet nøkkel til innovative helse-anskaffelser

Anbud365: Dialog og åpenhet nøkkel til innovative helse-anskaffelserPersontilpasset og datadrevet behandling blir langt viktigere i årene fremover. Data vil drive frem de viktigste medisinske gjennombruddene og gi bedre behandling, og behovet for økt kostnadseffektivitet vil kreve mer fokus på dokumentasjon av faktisk effekt (real world evidence). I en fersk Menon-rapport understrekes det at det nettopp er dette innovative anskaffelser åpner for. På bildet Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien.

Skriv ut artikkelen

Både helseforetakene og direktoratene må i mye større grad åpne opp og gå i dialog med helsenæringen, ikke minst gjelder dette tilgang til og bruk av helsedata, heter det i en ny rapport. Offentlig-privat innovasjon og satsing på såkalt verdibasert helse vil kunne sette fart på utviklingen i Norge. Kombinasjonen av nye anskaffelsesprosedyrer som innovasjonspartnerskap og dialogbaserte anskaffelsesprosesser og såkalt verdibasert helse, eller utkommebasert (outcomes based) helse, kan gi utviklingen et helt nytt momentum.

Menon Economics har, i samarbeid med legemiddelindustrien, sett på hvilke verdier som ligger i norske helsedata. Rapporten «Helsedata – store verdier på spill», er den første rapporten som ser på de faktiske verdiene disse dataene har. Den viser blant annet at selv 1% bedring av vår helse ved bedre bruk av data, gir en samfunnsøkonomisk effekt på 14 milliarder kroner.

Realisering av gevinstpotensialet knyttet til helsedata krever omfattende innovasjon, heter det i rapporten. Det er derfor viktig at den offentlige helsesektoren, i tillegg til å se til eksisterende løsninger, utnytter kunnskapen og innovasjonsevnen i privat sektor gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS) og bruk av innovative offentlige anskaffelser (IOA). På den måten kan man stimulere til økt innovasjon i det offentlige helsevesenet, samtidig som man legger til rette for økonomisk vekst i privat sektor. Det er viktig at anskaffelsesprosessene utformes slik at de aktivt bidrar til innovasjon og FOU.

Viktig kilde til innovasjon

Det er godt dokumentert at offentlige anskaffelser kan være en viktig kilde til innovasjon, næringsutvikling og produktivitetsvekst. Samtidig møter flere aktører i helsenæringen i Norge skepsis hos offentlige aktører. Nesten 70% av helsenæringen opplever at den offentlige helsesektoren er lite villig til å ta i bruk nye løsninger og teknologier, mens 37 % opplever manglende tilgang til offentlige databaser og infrastruktur som et hinder. Blant legemiddel- og medtech-bedriftene opplever nesten halvparten at manglende tilgang til offentlige databaser og infrastruktur er et hinder.

Offentlig-privat innovasjon og satsing på såkalt verdibasert helse vil kunne sette fart på utviklingen i Norge, fremholdes det i Menon-rapporten. Både helseforetakene og direktoratene må i mye større grad åpne opp og gå i dialog med helsenæringen. Kombinasjonen av nye anskaffelsesprosedyrer som innovasjonspartnerskap og dialogbaserte anskaffelsesprosesser og såkalt verdibasert helse, eller utkommebasert (outcomes based) helse, kan gi utviklingen et helt nytt momentum.

Blir viktigere

Persontilpasset og datadrevet behandling blir langt viktigere i årene fremover. Data vil drive frem de viktigste medisinske gjennombruddene og gi bedre behandling, og behovet for økt kostnadseffektivitet vil kreve mer fokus på dokumentasjon av faktisk effekt (real world evidence).

I rapporten understrekes det at det nettopp er dette innovative anskaffelser åpner for: I stedet for å anskaffe en kjent metode/medisin med fokus på innkjøpskostnad per enhet kan innkjøpere i dag velge å spesifisere ønsket effekt av det som skal kjøpes inn og gå i dialog med markedet om utvikling av den mest kostnadseffektive måten å oppnå denne effekten på.

Verdibaserte anskaffelser

Slike verdibaserte anskaffelser krever imidlertid omfattende bruk av helsedata. Hvis for eksempel ønsket spesifisert effekt er redusert dødelighet eller økning i antall såkalte kvalitetsjusterte leveår (QALY) må dette kunne måles med data som både leverandør og innkjøper har tillit til. Dette gir insentiver til å utvikle og anvende helsedata. Betydelig mer kostnadseffektiv behandling og nye medisinske gjennombrudd er gevinster som vil kunne sette fart på utviklingen og potensielt gjøre Norge til et attraktivt globalt laboratorium for datadrevet utvikling av helsevesen versjon 2.0.

Bli den første til å kommentere på "Dialog og åpenhet nøkkel til innovative helse-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.