Etterlyste to år gammelt stortingsvedtak om ideelle leverandører i barnevernet

Anbud365: Etterlyste to år gammelt stortingsvedtak om ideelle leverandører i barnevernet Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ville vite hva barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tenker å gjøre for å sikre oppfølgingen av et stortingsvedtak om ideelle i barnevernet.

Skriv ut artikkelen

Det skal sikres langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser i barnevernet som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40% innen 2025.  Det vedtok et flertall på Stortinget for to år siden. Nå utredes konkret strategi for hvordan vedtaket kan gjennomføres på en best mulig måte. Deretter skal regjeringen vurdere et konkret opplegg, opplyste barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i et svar til Stortinget, der han ble purret og spurt om hva som skjer med stortingsvedtaket.

Barne- og familiedepartementet har hatt på høring rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet. Høringsfristen var 29. juni i år. To måneder senere var stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) på pletten for å minne om, et anmodningsvedtak fra Stortinget fra 2018. Et flertall der vedtok at det skal sikres langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40% innen 2025.

Mangler opptrappingsplan

– To år etter at Stortinget vedtok å øke de ideelle tilbydernes andel mangler det fortsatt en konkret opptrappingsplan, konstaterte Sem-Jacobsen, som også mente at høringsdokumentet hadde svært lite fokus på hvordan regjeringen skal følge opp stortingets vedtak.

Hun ville vite hva barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tenker å gjøre for å sikre oppfølgingen av dette stortingsvedtaket.

Regjeringen ønsker å styrke ideell sektor, svarte han, og minnet om at regjeringen i 2019 videreførte samarbeidsavtalen med ideelle leverandører om helse- og sosialtjenester. I februar 2020 ble det forskriftsfestet i forskrift om offentlige anskaffelser at oppdragsgivere kan reservere retten til å delta i konkurranser om helse- og sosialtjenester til ideelle organisasjoner.

Reservert for ideelle

Statsråden opplyste også at det ved årsskiftet 2019–2020 ble gjennomført en konkurranse om plasser i private sentre for foreldre og barn, reservert for ideelle aktører. Avtalene gjelder ut året, med mulighet for forlengelse i inntil to år. – Jeg vil også understreke at Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i 2020 er bedt om å prioritere ideelle institusjonsplasser fremfor kommersielle, der dette lar seg gjøre faglig og økonomisk, slo han fast.

Bufdir har fått i oppdrag å i løpet av høsten 2020 utarbeide en konkret strategi for hvordan anmodningsvedtaket kan gjennomføres på en best mulig måte, ifølge barne- og familiestatsråden: – Det er viktig at både de faglige og de økonomiske konsekvensene vurderes nøye, ikke minst for å unngå utilsiktede konsekvenser, for eksempel for de barna som allerede bor på institusjoner som kan bli berørt av endringene. Dette er et viktig arbeid som har høy prioritet.

Bli den første til å kommentere på "Etterlyste to år gammelt stortingsvedtak om ideelle leverandører i barnevernet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.