Fått beskjed om å prioritere ideelle fremfor kommersielle i barnevernet

Anbud365: Fått beskjed om å prioritere ideelle fremfor kommersielle i barnevernetStortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) – t.v. - spurte, barne- og familiestatsråd Kjell Ingolf Ropstad svarte – om de ideelles andel av institusjonsplasser i barnevernet.

Skriv ut artikkelen

Det er full fart i regjeringens arbeid med å øke de ideelles andel av institusjonsplasser i barnevernet til om lag 40%. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal anbefale en strategi for gjennomføringen. Barne- og familiestatsråd Kjell Ingolf Ropstad jobber med å gjennomgå rammevilkår for bruk av private aktører i barnevernet, og tar sikte på å sende et høringsnotat på offentlig høring i løpet av våren. På overordnet nivå har Bufdir fått beskjed om å prioritere ideelle fremfor kommersielle der det lar seg gjøre innenfor budsjettet og krav til tilbudet som etterspørres.

Statsråden opplyste dette i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV). Spørsmålet gjaldt bl.a. om statsråden mente at anbud er en hensiktsmessig måte innhente særlig ideelle leverandører av sentre for foreldre og barn spesielt og til barnevernet generelt?

I sitt svar slo barne- og familiestatsråd Kjell Ingolf Ropstad fast at sentre for foreldre og barn er en del av barnevernets hjelpetiltak som gir støtte og veiledning til familier som har eller venter barn. Ideell sektor har gått i bresjen i utviklingen av tilbudet av sentre for foreldre og barn, til slik de er i dag, fremholdt han, og understreket at regjeringen er opptatt av å videreføre det viktige bidraget fra ideell sektor.

Ikke lovpålagte tjenester

Tjenestene det er snakk om i sentre for foreldre og barn er ikke lovpålagte tjenester, og det er per i dag ingen unntaksbestemmelser fra lov og forskrift om offentlig anskaffelse som gjør seg gjeldende for disse tjenestene. Tjenester i barnevernet som er lovpålagte og som innebærer offentlig myndighetsutøvelse etter EØS-retten, kan imidlertid unntas regelverket for offentlige anskaffelse. Dette betyr at Bufdir er forpliktet til å følge anskaffelsesregelverket dersom og når det skal kjøpes plasser i sentre for foreldre og barn, men dette er ikke tilfelle i samme grad når det gjelder institusjonsplasser for øvrig.

Anskaffelsesreglene har ikke generelle unntak for kjøp fra ideelle. – Jeg er derfor glad for at vi nylig har fått på plass en forskrift om adgang til å reservere konkurranser for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester, slik at vi kan opprettholde et mangfold av tilbud, poengterte statsråden i sitt svar, og:

Ideelles andel opp til 40%

– Vi jobber med å følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å øke de ideelles andel av institusjonsplasser i barnevernet til om lag 40 prosent. Jeg har gitt Bufdir i oppdrag å anbefale en strategi for gjennomføringen. I oppdraget er det presisert at alternative tilknytnings- og avtaleformer til dagens system skal vurderes. Jeg er åpen for at det kan være ulike måter det offentlige kan innhente de viktige bidragene fra ideell sektor på. Jeg jobber videre med å gjennomgå rammebetingelser for bruk av private aktører i barnevernet, og tar sikte på å sende et høringsnotat på offentlig høring i løpet av våren.

Han kunne også opplyse at han på overordnet nivå i tildelingsbrevet for 2020 har bedt Bufdir om å prioritere ideelle fremfor kommersielle der det lar seg gjøre innenfor budsjettet og krav til tilbudet som etterspørres.

Bli den første til å kommentere på "Fått beskjed om å prioritere ideelle fremfor kommersielle i barnevernet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.