Fem helseforetak på en gang fikk KOFA-gebyr for ulovlig direktekjøp

Anbud365: Fem helseforetak på en gang fikk KOFA-gebyr for ulovlig direktekjøpStein Kinserdal er adm. dir i Sykehuset Vestfold, som var det av de fem helseforetakene som nå fikk det største Kofa-gebyret for ulovlig direkteanskaffelse av ambulansebiler.

Skriv ut artikkelen

Fem helseforetak er ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse av ambulansebiler, melder Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) på sine nettsider. Til sammen utgjør gebyrene nær 1, 5 mill. Foretakene handlet på en forlengelse av en gammel avtale i påvente av en ny. Forlengelsen kunne hverken hjemles i avtalen eller i anskaffelsesregelverket. Heller ikke vilkårene for bruk av unntaket fra kunngjøringsplikten var oppfylt.

Gebyrbeløpene som de fem helseforetakene er ilagt, er hver for seg neppe avskrekkende: Sykehuset Telemark HF (NOK 207 000 i gebyr), Sykehuset Vestfold HF (NOK 364 000 i gebyr), Helgelandssykehuset HF (NOK 360 000 i gebyr), Helse Bergen HF (NOK 202 000 i gebyr) og Helse Stavanger HF (NOK 323 000 i gebyr). Lenke til hver av sakene nederst i saken.

Det var Blue Aerospace AS som hadde klaget helseforetakene inn for klagenemnda. Sakenes bakgrunn er at Sykehusinnkjøp i 2018 kunngjorde en konkurranse om rammeavtale for levering av ambulansebiler. Konkurransen ble imidlertid avlyst som følge av svakheter i konkurransegrunnlaget og ved evalueringen av tilbudene.

Handlet på gammel avtale så lenge, men …

De fem aktuelle helseforetakene foretok kjøp av ambulanser etter at den opprinnelige rammeavtalens tidsramme var løpt ut. Det var enighet mellom Sykehusinnkjøp og eksisterende leverandør om at helseforetakene ville fortsette å handle på denne avtalen inntil ny rammeavtale kom på plass.

Klagenemnda konkluderte imidlertid med at forlengelsen av avtalen ikke kunne hjemles i avtalen eller i anskaffelsesregelverket. Det var foretatt endringer i avtalen ved at bilmodellen ble skiftet ut og prisvilkårene endret på en rekke punkter. Helseforetakene hadde derfor i utgangspunktet ikke hjemmel til å foreta avrop på rammeavtalen, skriver klagenemndsekretariatet på sin nettside.

Unntatt kunngjøringsplikt?

KOFA så også på om kjøpene var unntatt kunngjøringsplikt etter unntaksbestemmelsen som gjelder dersom det er umulig å overholde fristene for en kunngjort konkurranse, som følge av forhold som ikke skyldes oppdragsgiveren, og som oppdragsgiveren ikke kunne forutse. Nemnda konkluderte med at vilkårene for bruk av unntaket ikke var oppfylt. Årsaken til at man sto uten en rammeavtale var et forhold som kunne tilskrives helseforetakene, og behovet for å bytte ut ambulanser i denne perioden var et forhold helseforetakene kunne forutse.

Klagenemnda vektla i formildende retning at man hadde forsøkt å gjennomføre en konkurranse i forkant av de ulovlig direkte anskaffelsene, og ila et gebyr på 7% av avropenes verdi. Ett helseforetak fikk gebyr på 8% da avropet var gjort like i forkant av inngåelsen av en ny rammeavtale.

Gebyrvedtakene finner du her:

2021/1342 Sykehuset Telemark HF
2021/1432 Sykehuset Vestfold HF
2021/1601 Helgelandssykehuset HF
2021/1602 Helse Bergen HF
2021/2014 Helse Stavanger HF

Bli den første til å kommentere på "Fem helseforetak på en gang fikk KOFA-gebyr for ulovlig direktekjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.