Fem prinsipper skal vise vei for innkjøpsutvikling i helseforetak

Anbud365: Fem prinsipper skal vise vei for innkjøpsutvikling i helseforetakEn regional innkjøps- og logistikkenhet planlegges etablert som en avdeling i Helse Midt–Norge .

Skriv ut artikkelen

Fem prinsipper skal vise vei for den videre utviklingen av innkjøp i det regionale helseforetaket Helse Midt–Norge. Det fremgår av en redegjørelse som er lagt fram for styremøtet i foretaket nylig. Økt avtalelojalitet og styrkingen av den regionale innkjøpsorganiseringen står sentralt.

Etter diskusjoner i flere direktørmøter er følgende prinsipper lagt til grunn for hvordan innkjøpsfunksjonen i Helse Midt–Norge skal utvikles og organiseres videre:

  • Det er nødvendig å styrke kapasitet innenfor innkjøp: Mer effektive innkjøpsprosesser gjennom bedre prosess-styring, mer effektive innkjøpsprosesser gjennom mer spesialisert kategorikompetanse for innkjøpere og økt bemanning.
  • Gode, effektive innkjøpsorganisasjoner i regionene øker sannsynligheten for en vellykket etablering av nasjonalt innkjøp. Arbeidet med regional organisering må skje uavhengig av fremdrift i arbeidet med nasjonal organisering, og kan ikke vente på nasjonale avklaringer. Samtidig må den regionale organiseringen bygge opp under målbildet for det nasjonale innkjøpsselskapet.
  • Økt innkjøpskapasitet skal skje gjennom styrking av det regionale leddet. Alle anskaffelser som kan være regionale skal kjøres regionalt.
  • Regionale anskaffelser skal foretas av ansatte i regional enhet (ansatt eller 100% innleid).
  • Helse Midt–Norge må ha fokus på hele verdikjeden, organiseringen av innkjøp må ses i sammenheng med logistikk. Samtidig må ikke økt fokus på regional logistikk gå på bekostning av kapasiteten innenfor innkjøp.

To målbilder og to delprosjekter

To målbilder for innkjøp er etablert: Ett på kort sikt (fra januar 2016) som handler om økt avtaledekning og ett på litt lengre sikt (ca. 2. halvår 2016) om en felles regional innkjøps- og logistikkenhet. I vår har det regionale helseforetaket sammen med de enkelte helseforetakene i regionen gjennomført et prosjekt med to delprosjekter. Det ene har hatt fokus på økt avtaledekning og metodeutvikling for gjennomføring av innkjøpsprosjekter etter beste praksis.

Det andre delprosjektet har hatt fokus på regional organisering og tilpasning til etableringen av Sykehusinnkjøp HF. Sistnevnte delprosjekt har valgt å legge vekt på muligheten for en samling av alle innkjøpere i en regional enhet for å bygge sterke fagmiljøer og mer spesialisering. Helse Midt–Norge starter nå å planlegge hvordan etableringen av den regionale enheten skal skje.

Regionalt innkjøps– og logistikkenhet

En regional innkjøps- og logistikkenhet planlegges etablert som en avdeling i Helse Midt–Norge med tjenesteavtaler som regulerer forholdet til de enkelte helseforetakene i regionen. Forventningene er at en regional innkjøps- og logistikkenhet videreføres med et færre antall ansatte også etter at Helse Midt–Norge har virksomhetsoverdratt de innkjøpsressurser som skal over til Sykehusinnkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Fem prinsipper skal vise vei for innkjøpsutvikling i helseforetak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.