Flere fikk jobb til billigere penge med anbudsbasert oppfølgingstiltak

Anbud365: Flere fikk jobb til billigere penge med anbudsbasert oppfølgingstiltakArbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottok nylig en rapport der oppfølgingstiltak i NAV-egenregi ble sammenliknet med et parallelt anbudsbasert tiltak.

Skriv ut artikkelen

Oppfølgingstiltaket i NAVs egenregi har noe bedre resultater enn det parallelle anbudsbaserte oppfølgingstiltak, men er mye dyrere, fremgår det av en nylig fremlagt rapport. Her konkluderes det med at de bedre resultatene ikke veier opp for de høyere kostnadene. Jobbspesialistene i det anbudsbaserte oppfølgingstiltaket har mer kontakt ut mot det ordinære arbeidsmarkedet enn tidligere tiltak, markedsarbeidet målrettes mer til deltakerne, og det kommuniseres i større grad tydelige mål til arbeidsgiverne.

Prosjektet som rapporten omhandler, er gjennomført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Det er andre delrapport/sluttrapport fra en undersøkelse av resultater av oppfølgingstiltak. «Utvidet oppfølging i NAV» er sammenliknet med det anbudsbaserte tiltaket «Oppfølging».

NAV har de siste årene gjennomført en tiltaksreform med sikte på forenkling av tiltakssystemet, økt mangfold av leverandører og et bedre og mer variert tjenestetilbud for brukerne. Nytt anbudsbasert oppfølgingstiltak erstattet to oppfølgingstiltak i 2015, der det største var forbeholdt forhåndsgodkjente leverandører. Anbudsutsettingen åpnet for at flere typer tilbydere kunne delta og har resultert i flere typer leverandører. Parallelt har Arbeids- og velferdsetaten utviklet oppfølgingstiltak i egen regi.

Flere fikk jobb

I sin omtale av rapporten skriver regjeringen at konkurranse mellom leverandører av oppfølgingstiltak i arbeidslivet gjør at flere fikk jobb. Også personer med nedsatt arbeidsevne har fått bedre sjanser for å komme i arbeid med det nye oppfølgingstiltaket som startet i 2015. Det nye systemet er også billigere. Det nye anbudssystemet har gitt et positivt løft når det gjelder effektivitet, kvalitet og oppfølging sammenliknet med de gamle oppfølgingstiltakene, heter det, og:

– Det nye anbudsbaserte oppfølgingstiltaket hadde 13 prosent bedre resultater enn de gamle tiltakene. De gamle tiltakene var i stor grad forbeholdt kun forhåndsgodkjente leverandører. Det er i analysen tatt hensyn til at sammensetningen av deltakerne har endret seg.  Rapporten viser også at den gjennomsnittlige prisen per deltaker det første året var redusert med 17 prosent.

Mer kontakt med arbeidsmarkedet

Jobbspesialistene i det nye oppfølgingstiltaket har mer kontakt ut mot det ordinære arbeidsmarkedet enn det som var tilfelle i de tidligere tiltakene, markedsarbeidet målrettes mer til deltakerne, og det kommuniseres i større grad tydelige mål til arbeidsgiverne.

Probas undersøkelse viser at kommersielle leverandører har en noe høyere andel innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne i tiltaket enn de forhåndsgodkjente leverandørene, understreker regjeringen.

Rapporten viser også at utvidet oppfølging i NAVs egen regi har noe bedre resultater enn anbudsbaserte oppfølgingstiltak, men er mye dyrere. Proba konkluderer med at de bedre resultatene derfor ikke veier opp for de høyere kostnadene.

Bli den første til å kommentere på "Flere fikk jobb til billigere penge med anbudsbasert oppfølgingstiltak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.