Forbereder ny konkurranse om robuste IKT-løsninger for AMK-sentralene

Anbud365: Forbereder ny konkurranse om robuste IKT-løsninger for AMK-sentraleneSykehusinnkjøp, her ved adm. dir. Kjetil M. Istad, har ute en veiledende kunngjøring som varsler ønske om å innhente informasjon om innhold og status på IKT-løsninger som tilbys i markedet for AMK-sentralene. Det skal skje før man setter i gang med konkurransen(e).

Skriv ut artikkelen

Forberedelsene til anskaffelse av robuste, teknologiske løsninger for 16 AMK-sentraler er i gang igjen etter at forløperen ble stoppet for litt over et år siden. I første omgang skal Sykehusinnkjøp sondere hva som tilbys i markedet av aktuelle IKT-løsninger. Da forløperen ble stanset, var det registrert direkte prosjektkostnader tilsvarende 17,1 mill, av dette 2,5 mill. til eksterne konsulenter. Marsjordren kom egentlig i 2012, som en følge av terroren 22.juli 2011.

For noen dager siden kunngjorde Sykehusinnkjøp HF en veiledende kunngjøring på doffin.no: «Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT)». Sykehusinnkjøp planlegger på vegne av Spesialisthelsetjenesten å gjennomføre en eller flere konkurranser for prosjektet «AMK IKT» i 2019, heter det. Det betyr de fire regionale helseforetakene. I alt 16 AMK-sentraler blir berørt.

Sykehusinnkjøp sikter mot å kunngjøre konkurransen(e) 1. mars neste år, men i forkant ønsker foretaket å innhente informasjon om innhold og status på løsningene som tilbys i markedet.

Ekstern kvalitetssikring

Metier AS gjennomførte på oppdrag av styret i Nasjonal IKT (NIKT) en ekstern kvalitetssikring av forløperen – anskaffelsesprosjektet «Ny Teknologi AMK». Rapporten datert 21. juni i fjor inneholder bl.a. disse observasjonene:

– Ny teknologi AMK har utviklet seg til stort og svært krevende prosjekt for NIKT med høy kompleksitet og stor risiko. Det ble startet som et rent anskaffelsesprosjekt for «standard, ferdig utviklet» programvare, men har utviklet seg til noe helt annet, og mer et utviklingsprosjekt enn anskaffelsesprosjekt, skriver Metier, og fortsetter:

– Prosjektet er forut for pågående «replanlegging» ca. 1 år forsinket i forhold til tidsplanen som ble kommunisert til leverandørene i tilbudsinvitasjonen. Det var opprinnelig planlagt at kontrakten skulle tildeles 15.02.2017. De ulike helseregionene og AMK sentralene har ulike behov, krav og prioriteringer for den programvaren som skal understøtte arbeidsprosessene i AMK sentralene. Det mangler en omforent enighet mellom helseregionene om innholdet i prosjektet, hvordan anbefalingene fra 22. juli rapporten skal forstås og hva som ligger i begrepet «ett felles system for alle landets AMK sentraler”.

Nasjonal IKT med erfaringsrapport

Nasjonal IKT laget selv sin «Erfaringsrapport fra innkjøpsprosjekt for ny AMK-løsning». Utgangspunktet for anskaffelsen var terrorhendelsen 22.juli 2011. I 2012 leverte Helsedirektoratet sin rapport «Læring for bedre beredskap – helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011» på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Her beskrives det en forventning om «å få på plass robuste løsninger som sikrer at alle AMK-sentraler henger sammen i ett og samme system som sikrer kontinuitet og kapasitet, slik at de ulike sentralene kan avlaste hverandre eller ta over for hverandre».

Styret i Nasjonal IKT HF besluttet i oktober 2014 å starte et innkjøpsprosjekt for nye IKT-løsninger ved AMK-sentralene, med styret som prosjekteier. Det ble samtidig presisert at «prosjektet er et rent anskaffelsesprosjekt, som ikke skal vurdere etterfølgende organisering. De respektive regionene må selv håndtere dette aspektet».  I mai 2017 besluttet imidlertid styret å stanse den dialogbaserte anskaffelsesprosessen og innkjøpsprosjektet for ny AMK-løsning. Innkjøpsprosjektet hadde da utviklet seg fra å fokusere på anskaffelse av en felles standard programvare til at det forelå en mer omfattende kravspesifikasjon og et målbilde som ville kreve en ikke uvesentlig grad av utvikling.

Læringspunkter

Da innkjøpsprosjektet ble stanset, var det registrert direkte prosjektkostnader tilsvarende 17,1 MNOK, av dette 2,5 MNOK til eksterne konsulenter. Nasjonal IKT og helseregionene har gjennom innkjøpsprosjektet høstet mye kunnskap, heter det i erfaringsrapporten. De viktigste læringspunktene og anbefalinger til forbedringer er bl.a.:

  • Konsept og gjennomføringsstrategi må forankres i regionene før oppstart
  • Valg av anskaffelsesform og kontraktsrammeverk må understøtte type anskaffelse og anbefalt gjennomføringsstrategi.
  • Fellesprosjekter må sikres tilstrekkelige rammebetingelse
  • Koordinert prosjektgjennomføring i fellesprosjekter må styrkes

Bli den første til å kommentere på "Forbereder ny konkurranse om robuste IKT-løsninger for AMK-sentralene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.