Hadde i liten grad kontraktsoppfølging, fikk beskjed om å skjerpe seg

Anbud365: Hadde i liten grad kontraktsoppfølging, fikk beskjed om å skjerpe segKommunerevisjonen i Oslo kommune har stilt spørsmål ved at det ikke var tilrettelagt for brukermedvirkning knyttet til enkelte forhold i kvalifikasjonsgrunnlagene i de undersøkte bydelene.

Skriv ut artikkelen

To undersøkte bydeler i Oslo hadde i liten grad gjennomført kontraktsoppfølging for å påse at helse– og omsorgstjenestene var levert i samsvar med kontrakt i de gjennomgåtte anskaffelsene, fremgår det av en rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo. Bydelene og Velferdsetaten i kommunen blir anbefalt å vurdere tiltak for å sikre at det blir gjennomført kontraktsoppfølging, og at brukermedvirkning ivaretas i den forbindelse.

Kommunerevisjonen har undersøkt om Bydel Grorud, Bydel Grünerløkka og Velferdsetaten har ivaretatt brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og omsorgstjenester fra private leverandører.  Anskaffelsene ble foretatt i perioden 1. januar 2015 og ut august 2016.

Brukermedvirkning innebærer at brukerne – eller representanter for brukerne – har blitt involvert og hørt før beslutning er tatt om forhold som må antas å være av en viss betydning for brukerne. Å bli involvert og å bli hørt vil si at de har fått mulighet til å uttale seg. Kommunene har ansvaret for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det. Dette kan for eksempel være botilbud og avlastningstilbud til psykisk utviklingshemmede, psykisk syke eller personer med rusavhengighet.

I hovedsak tilfredsstillende rutiner

Undersøkelsen viste at bydelene og Velferdsetaten hadde rutiner som kunne bidra til at brukermedvirkningen ble ivaretatt. En av bydelene hadde imidlertid ikke rutiner for brukermedvirkning ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Begge bydelene oppga at kontraktsoppfølging ikke alltid ble prioritert.

Gjennomgangen av enkeltsakene viste også at brukermedvirkningen i hovedsak var tilfredsstillende ivaretatt både når det gjaldt innhold i tjenesten (behovsvurderingen/ kravspesifikasjonen), og ved valg av leverandør i de to bydelene. Kommunerevisjonen har imidlertid stilt spørsmål ved at det ikke var tilrettelagt for brukermedvirkning knyttet til enkelte forhold i kvalifikasjonsgrunnlagene i begge bydelene.

Av betydning for brukerne

– Kvalifikasjonsgrunnlagene inneholdt blant annet krav til geografisk plassering av tjenestene og antall kvalifiserte leverandører som skulle få levere tilbud, forhold som kunne være av en viss betydning for brukerne, påpeker revisjonen. Kommunerevisjonen har også stilt spørsmål ved at det ikke var tilrettelagt for brukermedvirkning ved selve utvelgelsen av leverandører som skulle få levere tilbud i en av bydelene.

Velferdsetaten hadde også ivaretatt brukermedvirkningen når det gjaldt innhold i tjenesten, og i hovedsak også ved valg av leverandør. Etaten hadde dokumentert brukermedvirkningen på alle punkter. Begge bydelene hadde imidlertid noen anskaffelser der brukermedvirkningen ikke var dokumentert på alle punkter, skriver revisjonen.

Blant anbefalingene fra revisjonen er at begge bydelene bør vurdere tiltak slik at brukermedvirkningen omfatter alle forhold av betydning for brukerne. Begge bydelene bør vurdere tiltak slik at brukermedvirkningen blir dokumentert i større grad, oppfordrer Kommunerevisjonen i Oslo.

Bli den første til å kommentere på "Hadde i liten grad kontraktsoppfølging, fikk beskjed om å skjerpe seg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.