Håndtering av hemmeligholdte legemiddelpriser skal utredes

Anbud365: Sykehusinnkjøp med innovativ hasteanskaffelse for hjelp mot coronaLars-Johan Frøyland, direktør for forretningsutvikling i Sykehusinnkjøp, inviterer leverandører av åndedrettsvern til innovativ anskaffelse (foto: Kjetil Alsvik).

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp HF har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal vurdere ny rutine for håndtering av enhetspriser for legemidler. Utgangspunktet for gruppens arbeid er at enhetsprisen på legemidler er unntatt offentlighet. Likevel skal gruppen beskrive dagens praksis for prisinformasjon i forbindelse med offentlige anskaffelser for så vel legemidler som for andre produkter. Også innkjøpspraksis og priser i andre nordiske land skal opp på gruppens bord.

Unntaket som hjemler hemmelighold av enhetspriser fins i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om taushetsplikt for forretningshemmeligheter. Arbeidsgruppen skal så «utarbeide nye rutiner for håndtering av prisinformasjon som er tilpasset en alminnelig sykehushverdag og den praktiske utleveringen av legemidler i apotek».

Ifølge mandatet skal gruppen bl.a.:

  • Beskrive dagens praksis for prisinformasjon for legemidler som kjøpes inn gjennom offentlige anskaffelser til helseforetakene
  • Beskrive dagens praksis for prisinformasjon for andre varer og tjenester som kjøpes inn gjennom offentlige anskaffelser til helseforetakene
  • Beskrive hvordan regelverket og praktisering av prisinformasjon håndteres i de andre nordiske landene

Daglige arbeid med legemidler

Helt sentralt i det videre arbeidet blir helsepersonellets daglige arbeid med legemidler i sykehus, skriver Sykehusinnkjøp HF på sin nettside. Resultatet fra arbeidsgruppen skal være et forslag til rutine som tar hensyn til dette, og beskrive hvordan lege og pasient i samråd kan foreta riktige legemiddelvalg på klinisk nivå. Rutinen må være tilpasset en alminnelig sykehushverdag, den praktiske utleveringen av legemidler i apotek og den må ivareta tilliten i lege-pasient-forholdet.

Gruppen skal foreslå konkret forslag til ny rutine for å håndtere prisinformasjon for legemidler i helseforetakene. Det innebærer bl.a. å beskrive: På hvilket tidspunkt i anskaffelsen og ev. etter avsluttet avtaleperiode skal aktørene ha tilgang til prisinformasjon.

Ledes av Lars-Johan Frøyland

Arbeidsgruppen ledes av direktør for forretningsutvikling Sykehusinnkjøp HF, Lars-Johan Frøyland, og skal levere sin rapport innen 1. desember 2017. Den nye arbeidsgruppen blir bredt sammensatt, med representanter både fra ulike fagmiljøer og med ulik kompetanse. Arbeidsgruppen består av brukerrepresentanter, helsepersonell og representanter fra aktørene som arbeider med innkjøp av legemidler og vaksiner, samt deltager som representerer øvrige offentlige anskaffelser i helseforetakene. Apotekleddet vil også være representert.

Bli den første til å kommentere på "Håndtering av hemmeligholdte legemiddelpriser skal utredes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.