Havarert innovasjonspartnerskap på bena igjen – et år etter

Anbud365: Havarert innovasjonspartnerskap på bena igjen – et år etterPå Sunnaas sykehus har vi lang og god erfaring med å inngå innovasjonssamarbeid med private aktører. Vi føler oss sikre på at vi også i dette prosjektet skal finne en eller flere gode leverandører som ønsker å utvikle nye løsninger i partnerskap med oss, sier Sveinung Tornås, som er innovasjonssjef, leder for avdeling for innovasjon, teknologi og e-helse, Sunnaas sykehus HF (foto: Sunnaas sykehus HF).

Skriv ut artikkelen

Innovasjonspartnerskapet havarerte for et drøyt år siden, og den påbegynte anskaffelsen ble avlyst. Samarbeidet mellom C3 Center for Connected Care, Sunnaas sykehus og Oslo kommune brøt sammen. Men Sunnaas sykehus gir seg ikke så lett – nå blåser sykehuset nytt liv i innovasjonspartnerskapet sammen med Indre Østfold kommune og Innovasjon Norge. Også andre kommuner kan komme til. Det dreier seg om å utvikle nye løsninger som skal bidra til at slagpasienter kan fortsette å bli bedre i overgangen fra sykehus til hjem.

Innovasjonsprosjektet «Fortsett å bli bedre» for bedre slagrehabilitering kunne settes i gang da det i 2017 var blant vinnerne av en skissekonkurranse i regi av Innovasjon Norge. Med var C3 Center for Connected Care med utspring i Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus og Oslo kommune. Formålet var å styrke samspillet mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i oppfølging av slagpasienter. C3 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), finansiert av Forskningsrådet.

I oktober 2018 kunne Anbud365 fortelle om markedsdialog der over 30 selskaper med over 70 deltakere i ulike bransjer var samlet til heldags workshop for å avklare brukerbehov og finne utviklingspartnere. Høsten 2019 ble det bråstopp for dette innovasjonspartnerskap. De tre samarbeidspartnerne hadde ulike syn på innovasjonshøyden i de innkomne løsningsforslagene, og konkurransen ble avlyst.

Tar opp tråden igjen

Men det ble allikevel ikke enden på prosjektet. Nå, om lag et år etter kollapsen, har Sunnaas sykehus etter nøye vurdering tatt opp igjen tråden, heter det på innovativeanskaffelser.no. Behovet for nye løsninger på området oppleves for viktig til at man kan legge prosjektet vekk. De har derfor inngått avtale med Innovasjon Norge om å videreføre prosjektet, denne gangen med Indre Østfold kommune som samarbeidspartner.

Hjerneslagpasienter utgjør en stor andel av pasienter med behov for rehabilitering i Indre Østfold, og sykehuset har i lang tid vært opptatt av å få på plass nye løsninger til denne gruppen. Hvert år rammes 12 000 nordmenn av hjerneslag. Sykdommen er fortsatt blant de viktigste dødsårsakene her til lands, til tross for store investeringer knyttet til behandling og forebygging. Kostnadene forbundet med slagrehabilitering er estimert til 7–8 milliarder kroner årlig.

Erfarne innovasjonspartnere

Sunnaas sykehus har over mange år hatt et godt samarbeid med fagmiljøene i Indre Østfold. I dette fagmiljøet har man over mange år søkt nye og innovative løsninger innen rehabilitering og de har allerede mange nyskapende løsninger som en del av tjenestetilbudet. Sunnaas sykehus har for øvrig lang og god erfaring med å inngå innovasjonssamarbeid med private aktører.

Den nye, bredt sammensatte prosjektgruppen har blåst støvet av behovskartleggingen som ble gjort i forrige runde og videreforedlet og justert denne. I januar vil prosjektgruppa invitere markedet til dialog. Det jobbes nå med å finne måter å gjøre dette på som vil fungere godt digitalt. Det har også vært dialog med fagmiljø i andre kommuner og med private rehabiliteringsinstitusjoner for å få et bredere blikk på behovet.

Bli den første til å kommentere på "Havarert innovasjonspartnerskap på bena igjen – et år etter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.