Helse Nord: Avsto fra å reservere for ideelle, for stor risiko

Anbud365: Helse Nord: Avsto fra å reservere for ideelle, for stor risikoStortingsrepresentant Kjersti Toppe spurte, helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte.

Skriv ut artikkelen

Det var høy risiko for at det regionale helseforetaket Helse Nord ikke villet fått dekket behovet innenfor egen region, dersom den aktuelle konkurransen var blitt reservert bare for ideelle aktører. Det konstaterte helse- og omsorgsminister Bent Høie i et skriftlig svar til Stortinget. Generelt pekte han også på den usikre rettslig situasjonen knyttet til reservasjonsadgangen – oppdragsgivere som benytter denne adgangen kan risikere erstatningssøksmål.

Utgangspunktet var spørsmålet fra Kjersti Toppe (Sp) i Stortinget til helse- og omsorgsministeren Høie: Mener statsråden at 4-5 ukers frist på anbud på kontrakt verd 1,2 milliarder kroner er god praksis i helseforetakene? Høie kunne fortelle at tilbudsfristen var seks uker, og at markedet hadde fått informasjon om den kommende anskaffelsen sju måneder før kunngjøring av konkurransen. – Jeg ser ikke grunn til å kritisere den praktisering Helse Nord RHF her har lagt til grunn, konstaterte han.

Toppe ville også vite om statsråden kunne stadfeste at regelverket rundt offentlige anskaffelser ikke hindrer helseforetakene i å utlyse egne anbudsrunder for ideelle tilbydere. Regjeringen mener at forskrift om offentlige anskaffelser og EØS-avtalen åpner for å kunne reservere kontrakter for helse- og sosialtjenester for ideelle, svarte helse- og omsorgsministeren, og han fortsatte:

Rettslig usikkerhet

– Spørsmålet om reservasjonsadgang for ideelle er imidlertid ikke blitt vurdert av EU-domstolen eller EFTA-domstolen i etterkant av at de nye anskaffelsesdirektivene fra 2014 ble vedtatt, og det er derfor en rettslig usikkerhet knyttet til reservasjonsadgangen. Det betyr at oppdragsgivere som benytter seg av muligheten til å reservere konkurranser for ideelle kan risikere erstatningssøksmål, dersom det senere skulle vise seg at forskriftsbestemmelsene er i strid med EØS-avtalen. Dette er bakteppet for at ulike oppdragsgivere kan gjøre ulike vurderinger av hvilken rettslig risiko det vil innebære å reservere kontrakter for ideelle.

Når det gjelder Helse Nords anskaffelser spesielt, pekte statsråden på at risikovurderingen av markedet i regionen i forkant av den aktuelle anskaffelsen tilsa at det var høy risiko for ikke å få dekket behovet innenfor egen region, dersom konkurransen ble reservert kun for ideelle aktører.

Ulikt fordelt marked

Helse- og omsorgsministeren poengterte at det er en kjensgjerning at markedet mht. private innslag er ulikt fordelt i ulike deler av landet. Helse Nord RHF har i dag avtaler med fire rusinstitusjoner, hvorav tre er ideelle aktører. I 2014 foretok de en tilleggsanskaffelse innen TSB-området (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelse), hvor Finnmarkskollektivet og Fossumkollektivet – som begge er ideelle leverandører – fikk avtale. I tillegg har de avtale med ytterligere en ideell aktør.

– Innenfor rehabiliteringsområdet har de hatt avtale med fire ideelle leverandører; to av disse er kjøpt opp av et privat kommersielt selskap i senere tid, opplyste han. Helse Nord RHF har ellers avtale med to ideelle leverandører som er av mindre omfang. Innenfor dette området har kjøpene økt hos alle.

Bli den første til å kommentere på "Helse Nord: Avsto fra å reservere for ideelle, for stor risiko"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.