Helsesektoren til kamp mot utslipp – lanserer tre mål og 12 tiltak for innkjøp

Anbud365: Helsesektoren til kamp mot utslipp – lanserer tre mål og 12 tiltak for innkjøpVeikartet skal inspirere ledere og ansatte i sykehus og kommuner i arbeidet med å ta gode valg for klimaet og pasientene, sier avdelingsdirektør Erlend Tuseth Aasheim i Helsedirektoratet (foto: Dragana Njegic).

Skriv ut artikkelen

Tre mål med til sammen 12 tiltak. Det er innkjøps-resepten Helsedirektoratet lanserer i et nytt veikart med formål å kutte utslipp i spesialisthelsetjenesten. Heller ikke kjøp til en verdi av under 100 000 er glemt. Det aller meste av klimagassutslippene innenfor helse og omsorg knyttes til kjøp av varer og tjenester – opptil over 90%. Men det blir en balansegang: Strenge standarder til kvalitet i pasientomsorgen opp mot å ivareta klima og miljø.

Helsedirektoratet har sendt et veikart på høring med forslag til over 100 tiltak som kan gjennomføres i kommune- og spesialisthelsetjenesten for å bidra til utslippsreduksjon. Høringsfrist er 16. mai. Helsesektoren står for 4-5% av globale klimagassutslipp.

Innkjøp av varer og tjenester utgjør et potensiale for å adressere størsteparten av utslippene i helsetjenesten. Gjennom nye krav til klima og miljø i alle offentlige anskaffelser ønsker myndighetene å bruke innkjøpsmakten til å redusere den samlede miljøpåvirkningen fra varer og tjenester. Mange av innkjøpene i helse- og omsorgstjenestene har direkte innvirkning på kvaliteten i pasientomsorgen. Valg av produkt eller tjenester må derfor tilfredsstille strenge standarder, som må balanseres opp mot hensynet til å ivareta klima og miljø.

Blant målene og tiltakene i veikartet er det mange som er knyttet til anskaffelser:

1) Mål: Integrere hensynet til klima og miljø i alle innkjøp
         Tiltak:

 • Gjennomgå ansvar og roller i forbindelse med innkjøp
 • Samarbeide med andre kommuner om innkjøp
 • Ta i bruk Veileder til bruk av merkeordninger i offentlige innkjøp
 • Involvere smittevernansvarlig i vurderingen av innkjøp av nye produkter som skal benyttes i behandling og/eller personlig beskyttelsesutstyr.
 • Gjøre DFØs (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) ressurser om anskaffelser kjent for alle ansatte som gjør innkjøp
 • Vurdere behovet for sertifisering i bærekraftige innkjøp

2) Mål: Følge klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser på 100.000 kr eller mer
      Tiltak:

 • Vurder å ta i bruk DFØs veiledning til ny forskrift om offentlige anskaffelser
 • Vurder å ta i bruk DFØs Kriterieveiviser
 • Vurder å ta i bruk DFØs temasider for innkjøp som er relevante for dette veikartet
 • Vurder å lage en standard for innkjøp av varer og tjenester over 100.000
 • Bidra i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder for anskaffelser

3) Mål: Ha fokus på klima og miljø i anskaffelser under 100 000 kr
      Tiltak:

 • Vurdere å lage en policy for anskaffelser under 100.000

Når det gjelder anskaffelser under 100 000, er det andre føringer for hvordan en anskaffelse kan foregå og det er ikke like strenge krav. Nedre grense for anskaffelsesregelverket er nettopp 100 000. Men i veikartet fremhever Helsedirektoratet at det ved slike anskaffelser likevel er viktig at oppdragsgiveren opptrer ansvarlig, slik at tilliten til at det offentlige gjennomfører anskaffelser på en hensiktsmessig måte bevares.

Under 100 000

Og, blir det opplyst, Sykehusinnkjøp HF foreslår følgende kriterier og krav i anskaffelser under 100 000 kr:

 • Satse på anerkjente miljømerker der det er tilgjengelig
 • Be om at leverandør har sertifiserte miljøledelsessystemer, hovedsakelig ved tjenesteanskaffelser
 • Tydelige mål innen utfasing av helse- og miljøskadelige stoffer og følge opp dette med krav til leverandør
 • Bruke effektive emballasjekriterier

Bli den første til å kommentere på "Helsesektoren til kamp mot utslipp – lanserer tre mål og 12 tiltak for innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.