Helsevesenet trenger åpen konkurranse og mangfold av utviklere og leverandører

Anbud365: Helsevesenet trenger åpen konkurranse og mangfold av utviklere og leverandørerStortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) spurte, helseminister Bent Høie svarte. Det gjaldt arbeidet med å finne frem til løsninger for pasientjournaler.

Skriv ut artikkelen

– Det finnes mange eksempler på at private er pådrivere for innovasjon og utvikling, og regjeringen ønsker at det tas i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgstjenesten som gir pasientene bedre og mer tilgjengelig tjenester, heter det i et svar til Stortinget fra helseminister Bent Høie, som fremhevet at myndighetene skal legge til rette for åpen konkurranse og for et mangfold av utviklere og leverandører. Helsetjenesten er helt avhengig av å bruke markedet på en god måte. Bakgrunnen for spørsmålet som ble stillet, var journalløsnings-prosjektet.

Regjeringen Stoltenberg la opp til «én innbygger, én journal”. Ett av tiltakene for å nå målene var utredning av bedre og mer sammenhengende pasientjournalløsninger – én journal. – Dette hadde som ett prosjekt vært enormt, konstaterte helseminister Bent Høie i et skriftlig svar til Stortinget forleden. Derfor har regjeringen valgt å dele prosjektet opp – både i ulike tiltak, men også i tid: én innbygger – én journal gjøres i tre strategiske og parallelle tiltak: 1) Helseplattformen i Midt-Norge, 2) samordnet utvikling av de øvrige regionale helseforetakenes journalsystemer og 3) en felles journalløsning for kommunene utenom Midt-Norge.

Helseplattformen har gjort en anskaffelse og er nå i er i gang med å sette opp et nytt journalsystem som skal dekke både kommuner og sykehus i Midt-Norge. Etter planen vil de første ta i bruk denne løsningen fra slutten av 2021. De regionale helseforetakene utenfor Midt-Norge bruker et journalsystem fra samme leverandør. Statsråden sa at han i foretaksmøter har bedt om at de samordner videreutviklingen av sine journalløsninger. Dette er de i gang med, understreket han.

Kommunale behov utenfor Midt-Norge

Når det gjelder å løse de kommunale behovene utenfor Midt-Norge, er det ennå ikke tatt stilling til at skal være én leverandør. Helseministeren har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt som bl.a. skal legge til rette for samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse og innovasjon i leverandørindustrien for e-helseløsninger. Forprosjektet skal vurdere strategier for stegvis gjennomføring for å redusere risiko, kompleksitet og kostnader. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med KS, kommuner, spesialisthelsetjenesten, fag-, profesjons- og brukerforeninger, og det er dialog med leverandørindustrien.

I sitt svar var han også innom Direktoratet for e-helse, som bruker markedet der det er mulig. De har imidlertid også utviklet enkelte e-helseløsninger selv. Det har i utstrakt grad utviklet løsninger med bistand fra eksterne leverandører av både teknologi og kunnskap, ifølge statsråd Høie, og:

Nye løsninger og arbeidsmetoder

– Helsetjenesten er helt avhengig av å bruke markedet på en god måte. Vi skal legge til rette for åpen konkurranse og for et mangfold av utviklere og leverandører. Gode markedsmekanismer vil stimulere private aktører til å finne frem til nye løsninger og arbeidsmetoder som gjør at tjenesten kan effektiviseres. Det finnes mange eksempler på at private er pådrivere for innovasjon og utvikling, og regjeringen ønsker at det tas i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgstjenesten som gir pasientene bedre og mer tilgjengelig tjenester.

Bakgrunnen for hans svar til Stortinget var et spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp), der hun bad om en redegjørelse med utgangspunkt i ulike medieoppslag. I et ble det rettet kritikk mot at journalløsningen for kommunehelsetjenesten planlegges som ett stort prosjekt med én leverandør. Hun viste dessuten til oppslag om kritikk fra flere IKT-bedrifter om at Direktoratet for e-helse har en rolleblanding som både konkurrent og tilrettelegger.

Bli den første til å kommentere på "Helsevesenet trenger åpen konkurranse og mangfold av utviklere og leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.