Høyst mangelfull kostnadskontroll, slår Riksrevisjonen fast

Anbud365: Høyst mangelfull kostnadskontroll, slår Riksrevisjonen fastDirektoratet har mangelfull kostnadskontroll for kjøp av konsulenttjenester, slår Riksrevisjonen fast. Mariann Hornnes er ny direktør i Direktoratet for e-helse. Riksrevisjonens rapport stammer fra en periode før Hornnes tiltrådte.

Skriv ut artikkelen

Etter tre år hadde kostnadsrammen i en konsulentavtale til Direktoratet for e-helse sprukket med sju millioner, nesten 10%. Men Direktoratet som ikke hadde fulgt med underveis, slo da til med et nytt avrop på avtalen. Dette fremgår av Riksrevisjonens granskningsrapport. Direktoratet har også tillatt at leverandøren har arbeidet mer enn avtalt. I fem av avtalene har avviket vært fra 30% til 66% høyere enn avtalt. Alle avtalene er med samme leverandør. Den omfattende overskridelsen av avtalt timebruk hadde da vart i fire år.

Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelser av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse er et vedlegg til Dokument 3:14 (2020-2021) «Undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger – én journal; styring og anskaffelser».

I perioden 2016–2020 har Direktoratet for e-helse gjennomført om lag 550 minikonkurranser på rammeavtaler for IT-konsulenttjenester for til sammen 1,2 mrd. Riksrevisjonen har undersøkt 14 anskaffelser fra perioden 2016–2020. De er gjennomført ved konkurranse mellom leverandørene på eksisterende rammeavtaler, og har en samlet kostnadsramme på 389 mill.

Følger ikke tilstrekkelig opp

Mange og komplekse anskaffelser av konsulenttjenester krever oppfølgingsrutiner for å sikre kostnadskontroll med konsulentbruken i programmene og prosjektene. Direktoratet må sikre at de økonomiske rammene i de enkelte kontraktene ikke overskrides, understreker Riksrevisjonen i sin undersøkelsesrapport. Det er etablert et system for å følge opp kostnadsutviklingen på programnivå, men Direktoratet følger ikke tilstrekkelig opp kostnadsutviklingen i de enkelte kontraktene.

Systematisk oppfølging av kostnadsutviklingen i kontraktene er viktig for å hindre overforbruk på eksisterende avtaler. I flere av anskaffelsene Riksrevisjonen har kontrollert, er det brukt mer penger enn det som er estimert i konkurransegrunnlaget. I slike tilfeller må direktoratet vurdere om overskridelsen er betydelig, og om det må gjennomføres en ny konkurranse. Konsekvensen av manglende kostnadskontroll med anskaffelsene, gir risiko for ulovlige direkte anskaffelser.

Overskridelse på 7 mill.

En av anskaffelsene som er kontrollert, hadde en estimert kostnadsramme på 90 millioner kroner over fire år. Direktoratet har ikke fulgt opp at kostnadene ble holdt innenfor de estimerte kostnadsrammene i avtalen, underveis i perioden. Etter tre år hadde direktoratet brukt 97 millioner kroner og kostnadsrammen var overskredet med 7 millioner kroner. Som følge av kostnadsoverskridelsene foretok direktoratet nytt avrop (kjøp).

Revisjonen viser også at direktoratet har tillatt at leverandøren har arbeidet mer enn det som er avtalt. I fem av avtalene Riksrevisjonen har kontrollert, har avviket vært fra 30% til 66% høyere enn det som er avtalt. Alle avtalene er inngått med samme leverandør. Direktoratet tok først høsten 2020 forholdet skriftlig opp med leverandøren og ba om at konsulentene måtte arbeide mindre. Den omfattende overskridelsen av avtalt timebruk hadde da vart i fire år.

Manglende kostnadskontroll gir risiko for at direktoratet ikke har tilstrekkelig kontroll med at anskaffelsesprosessene gjennomføres i tråd med regelverket.

Bli den første til å kommentere på "Høyst mangelfull kostnadskontroll, slår Riksrevisjonen fast"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.