Toppsjef: Innkjøpskompetanse mye mer enn regler og anskaffelsesprosesser

Anbud365: Innkjøpskompetanse mye mer enn regler og anskaffelsesprosesser -AMan må ha kunnskap for å være nytenkende, for å kunne bidra til innovasjon, sier adm.dir. Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp til Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Kunnskap for en god innkjøper er mye mer enn å kunne anskaffelsesregelverket og kjøre anskaffelsesprosesser. Det er snakk om rolleforståelse og nødvendig kunnskap for å ha denne forståelsen som en naturlig del av sin yrkesutøvelse. Innkjøpskompetanse er sentralt i strategiutviklingen som Sykehusinnkjøp HF er i gang med. Til Anbud365 gjør adm. dir. i helseforetaket, Kjetil M. Istad, oss delaktig i sine synspunkter på innkjøpskompetanse, ledelse og utfordringer knyttet til kontinuerlige endringer i organisasjonen.

Sykehusinnkjøp er en kompetansebedrift og det er resultatene som teller. Dette er utgangspunktet for Istad. Innkjøpskompetanse dreier seg om hvilken «bagasje» en god innkjøper må ha.

Helseforetaket er godt i gang med en prosess som skal føre frem til et strategidokument, og Istad legger vekt på kompetansens sentrale, strategiske rolle for et godt resultat. – Vi skal bidra gjennom vår kunnskap og virksomhet til at pasientene i spesialisthelsetjenesten får det beste tilbudet. Det er det resultatet som teller, fastslår han.

Kunnskap om marked og pasient

– Vi er ganske godt forspent når det gjelder kompetanse på anskaffelsesregelverket og på å gjennomføre anskaffelser, likeledes på prosessledelse.  Men det må også være kunnskap på plass om hva som foregår i spesialisthelsetjenesten og ute i leverandørmarkedet for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Gjennom hospitering i sykehus og besøk og omvisning ute i bedriftene søker vi å dekke dette behovet i tillegg til at vi tar behovet for slik kunnskap med oss når vi rekrutterer, forteller Istad, som minner om at flere av de ansatte i Sykehusinnkjøp kommer fra helsetjenesten og fra leverandører til denne. Gjennom kursing og samarbeid med erfarne innkjøpere lærer disse seg å kjøre anskaffelser selv.

I tillegg til grunnleggende kompetanse som kunnskap om anskaffelsesregelverket understreker han at en god innkjøper også må ha forståelse av hvilket marked han eller hun møter – deres priser, kalkyler etc. Likeledes må innkjøperen skjønne hvem de kjøper for – for sykehusenes pasientbehandling. Ved å skjønne og forstå utvides perspektivet, det gir et helhetlig verdibegrep.

Kategorier og kompetanse

Sentralt i Sykehusinnkjøps anskaffelsesorganisering er inndeling i kategorier. Det betyr at det kontinuerlige kompetanseløftet må tilpasses den delen av helsevesenet og det markedssegmentet som svarer til den aktuelle kategorien innkjøperen arbeider med.

Et annet forhold, fremholder Istad, er at helseministeren har sagt at han ønsker et likeverdig sykehustilbud landet over. Konsekvensen av det er vi lar medarbeidere fra de ulike avdelingene og kontorstedene Sykehusinnkjøp har, hospitere i andre deler av organisasjonen enn den man er tilknyttet. – Vi skulle gjort det mye mer, poengterer han, fordi vi på den måten kan dele kompetanse og dermed bidra til å gjennomføre anskaffelser som sikter seg inn mot et likeverdig sykehustilbud.

Må kjenne sin rolle

Istad fremhever at en innkjøper må kjenne sin rolle, man må være seg bevisst at man på mange måter er en brobygger mellom leverandører og sykehusene og deres pasienter. En slik rolleforståelse er en viktig form for kompetanse, det er grunnleggende å forstå de to verdenene. I motsatt fall kan det bli tungt å nå de ønskede resultatene.

Ikke minst må man ha kunnskap for å være nytenkende, for å kunne bidra til innovasjon.

– Lederansvaret i dette, Istad?

– Det er ikke gjort over natten å utvikle kompetansen, men en leder må være tydelig på at kompetansebygging er svært vesentlig. Jeg skulle ønske at vi kunne gjøre mer ut av det tette samarbeidet som sykehusene er åpne for – sette det i system. Innkjøperne løfter seg til et nytt nivå – utover bare det å kjøre anskaffelsesprosesser – jo mer kunnskap om marked og sluttbrukermiljø han eller hun skaffer seg. Ettersom vi arbeider med kategorier, tilsier dette, ikke minst ved rekruttering, at vi er bevisste på hva slags profil de har som vi ansetter. Det er forskjellig kultur i de ulike markedene og bransjene.

I endring

Han trekker også frem endring. Sykehusinnkjøp er i endring, en kontinuerlig endring, som må skje i takt med endringer i sykehusene og i industrien. Dette er et stort ansvar for ledelsen. Innkjøperne må være seg bevisst på hvilken måte de bidrar til endringer. – Jeg tror kanskje man vil måtte trenger spisskompetanse for å gjøre endringsprosessene best mulig formålstjenlig. Vi ønsker å satse mer på denne type spisskompetanse, sier Istad.

Signaler til Stortinget

Istad har noen signaler til Stortinget som nå behandler to viktige meldinger – om helsenæringen og om offentlige anskaffelser. Når kompetanse fremheves som sentralt for gode innkjøp, må man også sette de som skal gjøre jobben, i stand til å nå de målene som settes.  Han peker dessuten på Anskaffelsesakademiet som svært vesentlig i denne settingen, og etterlyser mer oppmerksomhet knyttet til realisering av dette, som sentrale akademiske organisasjoner, innkjøpsmiljøer, arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner alle er enige om at vi trenger. Videreføringen av Nasjonalt program for leverandørutvikling er et positivt eksempel på myndighetenes vilje til å satse på kompetanse og innovasjon.

Bli den første til å kommentere på "Toppsjef: Innkjøpskompetanse mye mer enn regler og anskaffelsesprosesser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.