Innkjøpssamarbeid eller fellesanskaffelser nøkkel til felleskommunal pasientjournal

Anbud365: Innkjøpssamarbeid eller fellesanskaffelser nøkkel til felleskommunal pasientjournal- Arbeidet med å bedre kommunenes journalløsninger har vært et prioritert satsingsområde for kommunene over lengre tid. Nå ønsker kommunene å komme i gang med konkret stegvis realisering, og vi håper både staten og leverandørmarkedet vil bidra til det, sier områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS Kristin Weidemann Wieland (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

I kjølvannet av det havarerte statlig/kommunale prosjektet for pasientjournal er det nå laget en skisse til en grunnmur for et rent kommunalt, felles journalløft. Det slås til lyd for innkjøpssamarbeid eller felles anskaffelser slik at parallelle prosesser unngås og kommunene selv velger løsning ut fra egne behov. Det haster, og de første utprøvingene ventes allerede til høsten og vil vare ut 2024. Mange kommuner skal anskaffe pasientjournalsystemer de kommende årene. Fire av fem av spurte kommuner ønsker seg felles rammer og anbefalinger som grunnlag for egne og eventuelt felles anskaffelser.

Planene for hvordan et felles journalløft for kommunene kan realiseres er nå ferdigstilt. Kommunene vil teste ut nye tjenester for deling av informasjon mellom helsepersonell, og samarbeide om leverandørdialogen. Dokumentet beskriver en første utprøvingsperiode, samt hvordan kommuner bør samordne seg ved fremtidige journalanskaffelser.

Målet er at alt helsepersonell og alle innbyggere i en kommune skal ha tilgang til helhetlig, oppdatert og korrekt informasjon der og når det er behov for den. Det krever etablering av en felles informasjonsplattform. I tillegg til plattformen kommer en markedsplass som skal bidra på tre hovedområder:

En markedsplass

• Innovasjons- og erfaringsarena for å samle kundekraft ved å samordne behov, erfaringer og krav i møte med leverandører
• Innkjøpssamarbeid eller felles anskaffelser slik at parallelle prosesser unngås og kommunene selv velger løsning ut fra egne behov
• Test- og utprøvningsarena for leverandørene

Det offentlige skal ikke utvikle nye løsninger som skal stå i veien for eller være i konkurranse med leverandørmarkedet. Ambisjonen er at de første utprøvingene kan starte allerede til høsten og vare ut 2024. Utprøvingene som er foreslått forutsetter gjenbruk av nasjonale løsninger levert av Norsk helsenett, og aktiv deltagelse fra berørte leverandører. Styringsdokumentet beskriver også hvordan kommuner kan samordne seg i arbeidet knyttet til anskaffelse av journaler. Planene er å videreutvikle dette fremover.

Kartlegging

I samarbeid med KS er det gjennomført en undersøkelse mot alle landets kommuner (2/3 respons) om pågående og kommende aktiviteter når det gjelder anskaffelse av journalløsninger. Kartleggingen viser at det er et stort antall kommuner (2/3 av respondentene) som skal i gang med anskaffelser av pasientjournalsystemer i de kommende årene. Alle indikasjoner peker på at stadig flere kommuner vil befinne seg i samme situasjon. 80% av respondentene ønsket at det skulle utarbeides felles rammer og anbefalinger som et grunnlag for deres egne og eventuelt felles anskaffelser.

Gjennom markedsplassen er målet å gjennomføre felles anskaffelser så langt det er ønskelig og hensiktsmessig, og i den grad det er mulig innenfor rammene av gjeldende konkurranseregler. Målet er å avlaste både kommuner og leverandører for ressurskrevende og enkeltvise anskaffelsesprosesser i hver kommune. Kunde- og leverandørforholdet går fortsatt mellom den enkelte leverandøren og kommunen.

I riktig retning

Det skal sikres at kommunene får bistand til at løsninger følger i retning av det beskrevne målet/konseptet, unngå innlåsing, styrke kundesiden samt gi leverandørene økt forutsigbarhet. Tiltak for økt samordning overfor markedet er etterspurt av både kommunene og leverandørene selv.

Gjennom en større grad av felles anskaffelser fra kommunene, kan leverandørene i tillegg oppnå stordrifts- og storskalafordeler som kan gi bedre ressursallokering og posisjon i markedet.

I den modellen som skisseres blir det få, men større anskaffelser, og eventuelt mini-konkurranser ved den enkelte kommunens uttak. Dette gjør at leverandørene kan svare på færre og heller større anbud, og at kundene i større grad kan bestille sluttbrukerløsninger i en forenklet prosess.

Bli den første til å kommentere på "Innkjøpssamarbeid eller fellesanskaffelser nøkkel til felleskommunal pasientjournal"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.