Innkjøpstiltak i ny handlingsplan: Økt kompetanse og mer info om universell utforming

Anbud365: Innkjøpstiltak i ny handlingsplan Økt kompetanse og mer info om universell utformingHele ti statsråder har signert handlingsplanen «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025)». Næringsminister Iselin Nybø er en av disse, og hun har fått ansvaret for å følge opp to tiltak som dreier seg om offentlige anskaffelser (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

Bestillerkompetanse på universell utforming ved offentlige anskaffelser skal økes, og det skal komme mer informasjon om universell utforming i innkjøpsportalen Anskaffelser.no. Dette fremgår av regjeringens handlingsplan for universell utforming som nylig ble lagt frem.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser, heter det. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Blant tiltakene i planen er det et par som knytter seg til offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverket skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, fremheves det i planen.

Krav til universell utforming

Universell utforming skal sikre at løsninger er tilgjengelige og at de kan brukes av alle uavhengig av funksjonsevne. Anskaffelseslovens § 5 fjerde ledd slår fast at oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter. Disse kravene er videre spesifisert i forskriften. Anskaffelsesforskriftens § 15-2 stiller krav om at kravspesifikasjonene skal ta hensyn til universell utforming når oppdragsgiveren skal anskaffe ytelser som skal brukes av personer.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har utarbeidet en veiledning til anskaffelsesregelverket der kravene til universell utforming i offentlige kontrakter er nærmere omtalt. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har også utarbeidet veiledning på anskaffelser.no knyttet til krav om universell utforming.

To tiltak

I handlingsplanen er det nettopp NFD som får ansvaret for gjennomføring av de to tiltakene:

  • Øke bestillerkompetanse på universell utforming ved offentlige anskaffelser
  • Samarbeid mellom DFØ og Bufdir for å styrke informasjon om universell utforming i innkjøpsportalen Anskaffelser.no

Bli den første til å kommentere på "Innkjøpstiltak i ny handlingsplan: Økt kompetanse og mer info om universell utforming"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.