Innovative anskaffelser ingen suksess i NAV-jakt på sosiale entreprenører og ideelle

Anbud365: Innovative anskaffelser ingen suksess i jakt på sosiale entreprenører og ideelleArbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen skriver brev til Stortinget om NAV og bruk av innovative anskaffelser (foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor).

Skriv ut artikkelen

NAV prøvde innovative anskaffelser med leverandørdialog og åpne kravspesifikasjoner for å få ideelle og sosiale entreprenører på banen med tiltak for å få flere unge i jobb. Men de kunne ikke stille med løsninger som tilfredsstilte kravene. Nå er NAV i tenkeboks for å finne andre grep som kan legge til rette for mindre leverandører. Dette fremgår av et brev statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt Stortinget.

NAV startet høsten 2021 opp utprøving av mer innovative anskaffelsesmetoder for å hindre utenforskap blant unge, skriver statsråden. Ideelle aktører, oppstartsbedrifter og andre ble invitert til å bli med i konkurransen om å videreutvikle avklaringstiltaket. Departementet legger vekt på at det må vektlegges at brukere får kvalitativt gode tilbud fra kompetente leverandører i utprøvingen av mer innovative anskaffelser i NAV.

Nyttig med leverandørdialog

Så langt er erfaringene at det er nyttig å ha dialog med leverandørmarkedet i forkant av en anskaffelse, heter det, og at mer åpne kravspesifikasjoner kan gi mulighet for nye løsninger og tilnærminger. Men flere av tilbudene fra ideelle virksomheter og sosiale entreprenører nådde imidlertid ikke opp i konkurransen. Ifølge NAV er hovedårsaken at disse aktørenes løsninger ikke var tilstrekkelige etter de krav som må stilles til et avklaringstiltak. NAV vil på bakgrunn av erfaringene fra prosessen med innovative anskaffelser, vurdere andre mulige grep for å legge til rette for mindre aktører, ifølge brevet fra statsråden.

Piloteringen av mer innovative anskaffelser gir nyttige erfaringer om muligheter og utfordringer mindre aktører har som mulige tiltaksarrangører til NAV. – Jeg mener derfor at det ikke er behov for en ny plan for hvordan offentlige anskaffelser og anbud i større grad kan prioritere sosial bærekraft og inkludering på dette feltet nå. Det må også ses i lys av de øvrige initiativene som pågår, heter det i brevet fra statsråd Mjøs Persen.

Nasjonal prekvalifiseringsordning?

Hun fremholder at NAV har anledning til å vurdere prekvalifiseringsordninger innenfor rammene av anskaffelsesregelverket, men at det ikke er åpenbart at en eventuell nasjonal prekvalifiseringsordning for sosiale entreprenører vil gi et bedre tilbud til brukerne enn dagens ordninger. – En prekvalifisering kan gi forutsigbarhet og sikre at valgte leverandører oppfyller visse krav, men relativt langsiktige kontrakter, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier med krav til kvalitet og pris kan også ivaretas i en ordinær anskaffelsesprosess. En særskilt ordning for sosiale entreprenører kan dessuten medføre at andre typer leverandører stenges ute og kan dermed utfordre prinsippet om likebehandling, slår hun fast.

Samarbeid NAV og fylkene

Det er ikke ønskelig å gi NAV konkrete føringer om at innovative anskaffelser som metode skal være gjennomført i alle landets NAV-fylker innen 2024, slik et representantforslag i Stortinget gikk ut på. For å øke kunnskapen og kompetansen om innovative anskaffelser, involverer NAV også fylkene. Statsråd Mjøs Persen mener at det er innenfor rammen av dette samarbeidet NAV best kan vurdere å ta ulike tilnærminger på anskaffelsesfeltet i bruk – der hvor praksis og resultatoppfølging viser at det er behov for utvikling, mer mangfold i leverandørmarkedet og bedre tilbud til brukerne.

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser ingen suksess i NAV-jakt på sosiale entreprenører og ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.