Ja til mer bruk av ideelle, men innenfor rammen av anskaffelses-regelverket

Anbud365: Ja til mer bruk av ideelle, men innenfor rammen av anskaffelses-regelverketStortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) spurte, helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte.

Skriv ut artikkelen

Private aktører, både ideelle og kommersielle, er viktig supplement til den offentlige helsetjenesten. Flere ulike tilbydere kan løse oppgavene på ulike måter. Dette gir grunnlag for innovasjon og nytenkning, og det gir brukerne flere valgmuligheter, fremgår det av et svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie til Stortinget. Regjeringens mål er å øke bruken av ideelle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, men det må skje innenfor rammen av regelverket for offentlige anskaffelser.

Utgangspunktet for statsrådens svar var et spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Hun likte ikke utfallet av en anbudsprosess om rehabiliteringstjenester i regi av Helse Midt-Norge, og ville ha svar på om helseforetakene hadde fått beskjed om følgende stortingsvedtak:

“Stortinget ber regjeringen fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet, og på egnet målte legge fram for Stortinget en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå dette.”

Viktig supplement

Helse- og omsorgsminister Bent Høie slo fast at private aktører, både ideelle og kommersielle, er viktig supplement til den offentlige helsetjenesten: – Jeg har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å øke bruken av private aktører i helsetjenesten. Flere ulike tilbydere kan løse oppgavene på ulike måter. Dette gir grunnlag for innovasjon og nytenkning, og det gir brukerne flere valgmuligheter. Det er et mål for regjeringen å øke bruken av ideelle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Dette må likevel skje innenfor rammen av regelverket for offentlige anskaffelser.

Som en oppfølging av Stortingets behandling av den nye loven om offentlige anskaffelser, fremholder statsråden i sitt svar, innhentet regjeringen en nærmere utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører. Denne utredningen legger til grunn at det på visse vilkår kan være anledning til å reservere konkurranse om kontrakter for ideelle virksomheter. Regjeringen har satt i gang et arbeid for å vurdere hva som ligger i dette handlingsrommet. Det er for tidlig å konkludere på dette, men sannsynligvis er dette handlingsrommet snevert.

Konkret anskaffelse

Når det gjelder den konkrete anskaffelsen av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge, opplyste helse- og omsorgsministeren at Helse Midt-Norge oppgir at de ved valg av tilbud har vektlagt kvalitet (i henhold til kravspesifikasjonen i anbudsdokumentene), tilgjengelighet og helhetlig tjenestetilbud i helseregionen, samt kostnader. Helse Midt-Norge RHF mener at konkurransen har medført gode kvalitative tilbud, med økning av legespesialistkompetanse, tydeligere innhold, organisering og metoder i behandlingstilbudet, mer individuelt tilrettelagte pasientopphold, bedre utnyttelse av tiden under rehabiliteringsoppholdet og bedre grunnlag for økt samhandling med kommunene. Konkurransemessig mener Helse Midt-Norge RHF at konkurransen har medført mer effektiv ressursbruk.

– Det er mitt inntrykk at Helse Midt-Norge RHF har arbeidet grundig med denne anskaffelsen, konstaterte statsråd Høie.

Bli den første til å kommentere på "Ja til mer bruk av ideelle, men innenfor rammen av anskaffelses-regelverket"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.