Jubler over mindretall som vil øke bruk av reservasjonsadgang for ideelle

Anbud365: Jubler over mindretall som vil øke bruk av reservasjonsadgang for ideelleVirke ideell og frivillighet mener at ideell sektor bør dobles også når det gjelder NAV og arbeidsmarkedstiltak. På bildet Inger Helene Venås, som er direktør i Virke ideell og frivillighet.

Skriv ut artikkelen

Virke gleder seg over at mindretallet i Velferdstjenesteutvalget legger fram forslag om økt bruk av ideelle ved å ta i bruk adgangen til å reservere konkurranser. Samtidig spør organisasjonen hvorfor ikke flertallet følger opp. Flertallet mener empiri savnes, skriver Virke, men slik finnes vitterlig i innstillingen. Betyr det at man under dekke av en faglig vurdering anbefaler å bygge ned ideell sektor, er spørsmålet som stilles.

Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt i 2018 for å kartlegge pengestrømmer i offentlige finansierte velferdstjenester. Innstillingen, «NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten» kom i desember i fjor, og den har nå vært på høring.

Virke ideell og frivillighet påpeker i sin høringsuttalelse at det framstår underlig at det bare er et mindretall som vil ta i bruk konkrete verktøy for å sikre ideelle aktører fortsatt en plass i det norske velferdssystemet, ved å ta i bruk adgangen til å reservere konkurranser.

Virke har, heter det, gjennom mange år understreket betydningen av reserverte konkurranser, og gleder seg over det forslaget mindretallet legger fram om økt bruk av ideelle, særlig for spesielt komplekse tjenester, fordi de har lavere styringskostnader.

Usikkerhet om reservasjonsadgangen?

Utvalgets flertall skriver at det ikke anbefaler økt bruk av adgangen til å reservere konkurranser, fordi «det ikke foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som sier noe sikkert om effekten av dette», fremhever Virke ideell og frivillighet, og fortsetter:

– Vi vet at utvalget er kjent med de siste års bruk av adgangen til å reservere konkurranser for ideelle aktører. Dette har, ved siden av sykehjemsanskaffelser i Oslo kommune, kun omfattet et fåtall anskaffelser, som for det meste har hatt begrenset verdi. Utvalget drøfter selv at usikkerheten knyttet til reservasjonsadgangen kan ha en hemmende effekt på statlige etaters og kommuners bruk av den.

Samtidig mener Virke ideell og frivillighet utvalgets flertall på den ene siden mener det ikke er empirisk grunnlag til å mene noe sikkert om effekten av reserverte konkurranser. På den annen side, heter det, finner utvalget (i kapittel 5) empiri som tyder på at ideelle aktører blir disfavorisert i åpne konkurranser, og:

Anbefales nedbygging av ideell sektor?

– Kan man av dette slutte at flertallet i realiteten ikler en anbefaling om å bygge ned ideell sektor en faglig ham? Det er nærliggende å påpeke at utvalget kunne ha valgt formuleringer som knyttet disse to forholdene sammen på måter som ikke kan tolkes slik. En åpenbar mulighet ligger i mindretallets tilråding.

I sin høringsuttalelse tar Virke ideell og frivillighet også for seg NAs anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak. Det er en utfordring at det etter innkjøp, er lite oppfølging fra NAV og få konsekvenser ved å ikke levere det man har beskrevet i tilbudet. Dette fører til at mange av de som vinner store innkjøp legger mer ressurser i anbudsarbeidet, enn selve gjennomføringen av tiltaket ifølge Virke.

Tettere dialog

Mange av de ideelle aktørene har av historiske årsaker tyngdepunktet i sin virksomhet knyttet til de store byene. Det trengs insitamenter for at ideelle aktører etablerer seg i nye deler av landet. NAV bør ha tettere dialog med ideell sektor før anskaffelser lyses ut, denne dialogen bør omfatte både geografi, økonomi, aktørens kapasitet og avgrensing av målgruppe, heter det, og:

– Virke ideell og frivillighet mener at ideell sektor bør dobles også på dette tjenesteområdet, slik det er definert for andre velferdstjenester. Dette bør fremgå i Arbeids- og sosialdepartementet sine årlige oppdragsbrev til NAV og videre ut i mål- og disponeringsbrev til de enkelte NAV-regioner/fylker

Bli den første til å kommentere på "Jubler over mindretall som vil øke bruk av reservasjonsadgang for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.