Kan spare 200 mill på standardisering og landsdekkende forsikringsavtale

Anbud365: Kan spare 200 mill på standardisering og landsdekkende forsikringsavtaleAdm. dir Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst HF redegjør overfor sitt styre for en pågående anskaffelse innenfor person- og skadeforsikring.

Skriv ut artikkelen

Ny, konkurranseutsatt avtale for løsninger innenfor person- og skadeforsikring kan spare Helse Sør-Øst for 50 mill. i året. Hvis alle opsjonsårene benyttes, kan hele 200 mill. spares. Det fremgår av en orientering fra administrerende direktør til det regionale helseforetakets styre. Forklaringen på gevinstene er at alle de fire helseregionene gikk sammen om en felles, nasjonal avtalekonkurranse og bruk av mest mulig standardisering – i tillegg til god skadestatistikk.

Administrerende direktør orienterte nylig om den anskaffelsen av forsikringsløsninger som da var i gang. Det er en nasjonal konkurranseutsetting av avtaler innenfor person- og skadeforsikringer. De fire helseregionene har benyttet felles forsikringsmegler til å gjennomføre konkurranseutsettingen. For Helse Sør-Østs vedkommende skal den nye avtalen tre i kraft fra 1. november i år.

De fire regionale helseforetakene ga i 2013 daværende HINAS AS (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS) oppdraget med å iverksette et prosjekt som hadde som formål å etablere felles avtale for forsikringsmeglertjenester for de fire helseregionene.

Felles forsikringsavtaler

Hovedbegrunnelsen for at det ble etablert en nasjonal forsikringsmeglerkontrakt, fremgår det av styredokumentene, var at det i forlengelsen av forsikringsmegleranbudet skulle utlyses felles anskaffelse av forsikringsavtaler innenfor skade- og personalforsikringer.

Den pågående nasjonale anskaffelsen er organisert som et prosjekt med en nasjonal styringsgruppe og en prosjektgruppe, med representanter fra alle fire helseregioner. Felles forsikringsmegler er sekretariat og er den utøvende instans ut mot leverandørmarkedet.

Mest mulig standardisering

Det er gjort en gjennomgang av alle regionenes forsikringsdekninger, og i konkurransegrunnlaget er det lagt vekt på mest mulig standardisering innenfor både person- og skadeforsikringer.

Sammenligning mellom helseregionene viser at de vesentligste forsikringsdekningene er sammenfallende, riktig nok med noe varierende egenandelsbeløp innenfor skadeforsikringer. Etter dialog med helseforetakene ble det imidlertid besluttet å videreføre dagens egenandelsnivå på 250 000 kroner innenfor bygnings- og ansvarsforsikringer. Begrunnelsen var at dette fortsatt vil være mest lønnsomt for Helse Sør-Øst.

Resultatet av konkurranseutsettingen

Resultatet av konkurranseutsettingen er at forsikringskostnadene innenfor person- og skadeforsikringer for helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst på årsbasis blir redusert med om lag 50 millioner kroner – fra dagens nivå på totalt ca. 130 millioner kroner til 80 millioner kroner. God skadestatistikk over tid og gjennomføring av en nasjonal anskaffelse er tilskrives hovedårsakene til fallende premier.

Hvis alle opsjonsårene benyttes vil innsparingspotensialet for de samlede forsikringsårene være 230 millioner, ifølge styredokumentene. Det er med forbehold om eventuelle vesentlige endringer i skadeutviklingen som omfattes av forsikringsløsningene. For øvrig vil avtalens prismekanismer medføre at premiene i opsjonsårene justeres i forhold til fastsatte indekser.

Bli den første til å kommentere på "Kan spare 200 mill på standardisering og landsdekkende forsikringsavtale"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.