Kjøpte for flere hundre mill mer enn lovlig på avtale, slapp mulig Kofa-gebyr

Anbud365: Kjøpte for flere hundre mill mer enn lovlig på avtale, slapp mulig Kofa-gebyrHelseplattformen bør tilknytte seg juridisk kompetanse, gjerne en jurist som har jobbet med offentlige anskaffelser, kontraktsrett eller innenfor offentlig forvaltning, heter det i undersøkelsesrapporten fra Advokatfirmaet Wiersholm. På bildet adm.dir. i Helseplattformen, Torbjørn Vanvik (foto: Studio Prud).

Skriv ut artikkelen

Gjør grundige forberedelser når volumet i en rammeavtale skal fastsettes og følg med i timen – med andre ord om dere holder dere innenfor hva som gjelder for avtalen. Det er læringspunktene Advokatfirmaet Wiersholm gir Helseplattformen AS etter at de har kjøpt på en konsulentavtale for flere hundre millioner mer enn lovlig. Anskaffelsesregelverket er brutt, heter det i rapporten, overskridelsen er en vesentlig endring og således en ulovlig direkteanskaffelse. Men Helseplattformen reddes av gong-gongen – fra et mulig sviende overtredelsesgebyr i og med at klagefristen er utløpt.

Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 med sikte på å innføre felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge. Forut for etableringen hadde Helse Midt-Norge i flere år hatt gående forberedende arbeider i prosjektform.

Advokatfirmaet Wiersholm fikk tidligere i år i oppdrag å gjennomføre en ekstern undersøkelse av Helseplattformens bruk av konsulenttjenester fra opprettelsen av selskapet i 2019. Bakgrunnen er at Helseplattformen i perioden 2019-2022 har kjøpt konsulenttjenester etter en rammeavtale inngått mellom Helse Midt-Norge RHF og Ernst & Young AS i mai 2015.

Helseplattformen + Helse Midt-Norge

Av undersøkelsesrapporten fremgår det at Helseplattformen siden opprettelsen i 2019 har foretatt avrop på til sammen drøyt 311 mill på avtalen. Disse avropene kommer i tillegg til avropene på 127 mill som Helse Midt-Norge allerede hadde foretatt i perioden 2015-2019. Ettersom avtalen for alle praktiske formål reelt sett ble overført til Helseplattformen som en ren videreføring avtalen, må også verdien av avropene som Helse Midt-Norge foretok også medberegnes i totalverdien på foretatt avrop etter avalen, konkluderes det i rapporten.

Totalverdien av avropene under beløper seg dermed ca. 438, 2 mill. Totalverdien på avropene overstiger med andre ord den opprinnelig anslåtte totalverdien med ca. 288,2 mill.

Vesentlig endring

Wiersholm fremholder at det faktiske volumet av Helseplattformens avrop overstiger avtalens opprinnelige verdi i betydelig grad og må anses som en vesentlig endring. Helseplattformen har derfor brutt FOA § 28-2. En vesentlig endring av en inngått kontrakt vil utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse.

Klage- og søksmålsfristen mot ulovlige direkte anskaffelser er imidlertid utløpt, og Helseplattformen vil derfor ikke risikere å bli idømt særskilte anskaffelsesrettslige sanksjoner for bruddet. Dersom det forutsettes at Helseplattformen eksempelvis hadde blitt innklaget til KOFA før utløpet av klagefristen, kunne Helseplattformen risikert å bli ilagt et overtredelsesgebyr som følge av den vesentlige endringen av avtalen, heter det.

Læringspunkter

Et sentralt læringspunkt, fremholdes det i rapporten, er at Helseplattformen bør innrette sine anskaffelser av eksterne ressurser på en slik måte at avtalen dekker det omfangsmessige og tidsmessige behovet gjennom hele avtalens løpetid. Et annet sentralt læringspunkt som trekkes frem i lys av gjennomgangen er å foreta en løpende overvåking av volumet som til enhver tid er avropt på rammeavtaler.

Wiersholm minner også om at Helseplattformen har et krevende oppdrag, og forvalter et omfattende og komplisert prosjekt. Det har oppstått kompliserte rettslige problemstillinger, og det vil det etter all sannsynlighet også gjøre i tiden fremover. Helseplattformen bør derfor tilknytte seg juridisk kompetanse, gjerne en jurist som har jobbet med offentlige anskaffelser, kontraktsrett eller innenfor offentlig forvaltning.

Bli den første til å kommentere på "Kjøpte for flere hundre mill mer enn lovlig på avtale, slapp mulig Kofa-gebyr"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.