Klare leverandør-forventninger til Sykehusinnkjøp – dialog og samhandling

Anbud365: Klare leverandør-forventninger til Sykehusinnkjøp – dialog og samhandling- Vi opplever at nærmest alle anskaffelser på vårt område handler om å anskaffe noe man har hatt tidligere eller tilsvarende eller også - satt på spissen - presse pris på gårsdagens løsning, sa adm. dir. Atle Hunstad i Medtek Norge på Sykehusinnkjøps dialogkonferanse.

Skriv ut artikkelen

– Dersom det er ønskelig å benytte anskaffelser som strategisk verktøy for å håndtere økt forventning til kapasitet, behandlingstilbud og resultater, er ikke rådende innkjøpspraksis egnet, fremhevet adm. dir Atle Hunstad i Medtek Norge på Sykehusinnkjøps dialogkonferanse. Med økt innkjøpsmakt som Sykehusinnkjøp har, forventet han økt innkjøpskompetanse, større grad av standardisering og profesjonalisering – i dialog og samhandling med leverandørene.

Medtek Norge organiserer ca. 100 bedrifter, som utvikler, distribuerer og selger medisinsk utstyr, medisinske forbruksprodukter, hjelpemidler og velferdsteknologi med tilhørende tjenester. De har en samlet omsetning på ca. ni milliarder kroner årlig i Norge.

På dialogkonferansen Hunstad fatt i noen av utfordringene i dagens innkjøpspraksis:

– Det er en enorm variasjon både i anskaffelsesprosessene og anskaffelsesdokumentene – av og til kan det virke litt for tilfeldig og personavhengig, konstaterte han, likeledes manglende ledelsesforankring og strategisk anskaffelsesarbeid. Vi opplever lite fokus på hvordan man gjennom anskaffelsene kan bidra til å oppnå virksomhetens mål (reduksjon i infeksjoner, redusere ventetider, gjøre ting smartere- mer effektivt).

Gårsdagens løsning

Hunstad mente også at mye var siloorientert – lite fokus på overordnede gevinster og helseøkonomi: – Vi opplever at nærmest alle anskaffelser på vårt område handler om å anskaffe noe man har hatt tidligere eller tilsvarende eller også – satt på spissen – presse pris på gårsdagens løsning. Dårlig avtalelojalitet, merkelige krav som handler om å overføre mest mulig risiko til leverandørene (kravspesifikasjoner og evalueringsmodeller som ikke differensierer nok på kvalitet og hvor enhetsprisen blir utslagsgivende).

– Det er for lite dialog mellom aktørene omkring anskaffelsesprosesser generelt og i de enkelte anskaffelsesprosjektene, fremholdt han, og det kan virke som at sentrale brukergrupper som leger/sykepleiere/medisinsk tekniske avdelinger ofte er for lite og for tilfeldig involvert. Det er lite fokus på tidlig dialog med markedet om nyvinninger og ulike tilgjengelige løsninger, ifølge Medtek Norges adm. dir.

Han ønsket å løfte fram tre forslag på konferansen: Innovasjon og utvikling, god dialog Sykehusinnkjøp/leverandører, og verdibaserte anskaffelser – hvilke gevinster nye innovative løsninger utløser.

Stegvis innovasjon

I den forbindelse minnet Hunstad om at det i medisinsk utstyrsindustri har vært stor grad av stegvis innovasjon. – Vi behøver, fortsatte han, også nyvinninger og innovasjon fra gründermiljøer, men faktum er at det meste av innovasjon som har skjedd inne spesialisthelsetjenesten er fremskritt i behandlingsrutiner som skyldes forbedret teknikk knyttet til inkrementell innovasjon av prosedyrer og tilhørende utstyr. Det meste av dette har skjedd i det stille og i nært samarbeid med det kliniske miljø.

Med økt innkjøpsmakt som Sykehusinnkjøp har, forventet Hunstad økt innkjøpskompetanse, større grad av standardisering og profesjonalisering. – Dette må skje i samarbeid med leverandørene, sa han. Når man er en aktør med så stor makt mener vi at Sykehusinnkjøp har et spesielt ansvar for å forvalte og videreutvikle leverandørmarkedet i Norge/hjemmemarkedet.

Arenaer for dialog og samhandling

– Vi er dessuten opptatt av å fortsette å bygge arenaer for dialog og samhandling fr å videreutvikle markedet og skape de beste løsningene. Sykehusinnkjøp har tatt et svært viktig og riktig initiativ ved å etablere denne dialogkonferansen. Vi har ingen tro på at hverken leverandør eller kundeside kan videreutvikle markedet uten gjensidig respekt og samarbeid. Vi må være åpne, konstruktive og løsningsorientert, poengterte han, og trakk i tillegg frem verdibaserte anskaffelser:

– Dersom det er ønskelig å benytte anskaffelser som strategisk verktøy for å håndtere økt forventning til kapasitet, behandlingstilbud og resultater, er ikke rådende innkjøpspraksis egnet, fremhevet adm. dir Hunstad. Utgangspunktet for verdibaserte anskaffelser er helsetjenestens kjernevirksomhet – å drive god og effektiv pasientbehandling. Dagens tilbud av medisinsk teknologiske løsninger innebærer et stort uforløst potensial som gir muligheter for å få enda mer igjen for skattekronene.

Bli den første til å kommentere på "Klare leverandør-forventninger til Sykehusinnkjøp – dialog og samhandling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.