Krav til smittevern-beredskap i innkjøpsavtaler utredes

Anbud365:Krav til smittevern-beredskap i innkjøpsavtaler utredesStortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen spurte og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarte – bl.a. om anskaffelser til det nasjonale beredskapslageret for smittevern.

Skriv ut artikkelen

Videreutvikling av det nasjonale beredskapslageret for smittevern utredes, og blant elementene er innkjøpssamarbeid og krav til beredskap i innkjøpsavtaler. Dette opplyste helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Utredningen skal være ferdig medio juni og regjeringen kommer med sitt forslag til høsten.

Det var stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen som brakte temaet på bane i et skriftlig spørsmål til statsråden.

Det var i mars 2020 at det ble opprettet en midlertidig nasjonal innkjøps- og distribusjonsordning for smittevernutstyr som gjaldt ut 2020. For 2022 er det bevilget 150 mill til drift, forvaltning, videre oppbygging og utvikling av nasjonalt beredskapslager av smittevernutstyr.

De regionale helseforetakene, ved Helse Sør-Øst RHF, forvalter lageret og står for anskaffelse av smittevernutstyret. Alle anskaffelser av smittevernutstyr til det nasjonale beredskapslageret for smittevernutstyr blir foretatt av Sykehusinnkjøp HF, som er et foretak som de fire regionale helseforetakene eier sammen.

Krav til anskaffelsene

Anskaffelsene skal skje i tråd med Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) og være basert på oppdaterte vurderinger av behovet, slik at kostnadene begrenses og det ikke kjøpes inn mer smittevernutstyr til det nasjonale beredskapslageret enn nødvendig. Anskaffelser skal gjøres slik at det ikke oppstår uønskede knapphetssituasjoner, presiserte helse- og omsorgsministeren.

Det nasjonale beredskapslageret for smittevernutstyr inneholder åndedrettsvern, munnbind, hansker, øyebeskyttelse, smittefrakker og heldekkende dresser. Lageret skal ha et volum tilsvarende seks måneders pandemiforbruk. For å sikre en forsvarlig forvaltning av lageret er det viktig at det etableres en ordning hvor varebeholdningen rulleres og at materiale som kasseres gjenanskaffes.

Ukraina-gjennomgang avslørte

– Etter en gjennomgang av lagerbeholdningen i forbindelse med vurdering av mulige donasjoner til Ukraina, ser man at det for enkelte kategorier smittevernutstyr er til dels store overskudd sammenliknet med de ønskede beredskapsvolum. Produktene på det nasjonale lageret har dessuten en holdbarhet på inntil fem år, og det er derfor viktig at produktene på lageret i størst mulig grad blir rullert inn i helse- og omsorgstjenesten, påpekte hun, og:

– For å sørge for at det nasjonale beredskapslageret for smittevern har et kostnadseffektivt system med lavest mulig kassasjon som samtidig ivaretar beredskapsbehovet, utredes det hvordan lageret kan utvikles. Elementer som utredes er blant annet innkjøpssamarbeid, krav til beredskap i innkjøpsavtaler, eventuell nasjonal produksjon og avtaler om å kunne igangsette nasjonal produksjon. Dette er en del av oppdraget de regionale helseforetak fikk i foretaksmøtet 11. oktober 2021. Frist for de regionale helseforetak til å levere utredningen er 15. juni 2022.

Forslag til høsten

På bakgrunn av innspillene fra de regionale helseforetak, Helsedirektoratet og andre aktører vil regjeringen i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2023 presentere hvordan de tenker at det nasjonale lageret for smittevernutstyr skal videreutvikles – og hvordan lageret kan sikres tilgang til nødvendig smittevernutstyr også i krisesituasjoner.

Bli den første til å kommentere på "Krav til smittevern-beredskap i innkjøpsavtaler utredes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.