Krever mer forståelig veiledning om reservasjons-vilkårene for ideelle

Anbud365 Krever mer forståelig veiledning om reservasjons-vilkårene for ideelleDefinisjonen på ideelle organisasjoner kan med fordel utvides bl.a. med et vilkår om at organisasjonene må være organisert på en måte som sikrer at eventuelt overskudd forblir i organisasjonen. Det mener Trondheim kommune, her ved rådmann Morten Wolden (foto: Trondheim kommune).

Skriv ut artikkelen

Det må komme en veiledning som kan gi oppdragsgiverne mer klarhet om vilkårene for å kunne reservere kontrakter – dagens utgave av veiledningen ikke fremstår som lett forståelig på dette punkt. Dette er oppfordringen fra Bergen kommune til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Innkomne høringsuttalelser til forslaget om å forskriftsfeste reservasjonsadgang for ideelle ved kjøp av helse- og sosialtjenester får imidlertid støtte fra Bergen – og fra Trondheim kommune, som mener forslaget vil gjøre ordningen mer robust.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har hatt på høring forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Fristen for innspill var 23. november, og blant de som har gitt sitt besyv med, er kommunene Bergen og Trondheim. Begge er positive til denne forskriftsbestemmelsen. Bergen kommune har allerede gjennomført slik reservert anskaffelse når det gjelder drift av et sykehjem, og har gode erfaringer i så måte.

Trondheim: Mer robust

Trondheim kommune skriver bl.a. at den foreslåtte bestemmelsen gjør ordningen med reservasjoner til ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren mer robust og mer i tråd med EU-domstolens avgjørelser. Samtidig kan definisjonen på ideelle organisasjoner, mener Trondheim, med fordel utvides bl.a. med et vilkår om at organisasjonene må være organisert på en måte som sikrer at eventuelt overskudd forblir i organisasjonen.

Fra Bergens side er det et poeng at det i veiledningen til bestemmelsen bør det gis praktiske anvisninger om dokumentasjon av at tilbyder er en ideell organisasjon. Her bør det bl.a. vurderes om dette kan knyttes til andre offentlige organers klassifisering av organisasjonene. Det er, heter det, nærliggende at det i veiledningen sondres mellom vilkår som må være oppfylt og momenter som kan være relevante i en helhetsvurdering. Til det siste bør det være særlig aktuelt å nevne momentet «hvorvidt virksomheten faller inn under skatteregler som har fritak eller lempning av skatteplikten knyttet til formues- og inntektsskatt.»

Bergen: Klarere veiledning

Bergen forutsetter at NFD i en veiledning går nærmere inn på vilkårene for å kunne reservere kontrakter. Samtidig kritiseres dagens veiledning fordi den, slik Bergen kommune ser det, ikke fremstår som lett forståelig når det kommer til vilkårene for å reservere kontrakter. Departementet må derfor tilstrebe å gi oppdragsgiverne en klarere veiledning om disse vilkårene, heter det.

Trondheim kommune bemerker bl.a. at det er klargjørende og prosessøkonomisk at bestemmelsen legger opp til at en reservasjon må skriftlig begrunnes konkret i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal både knytte seg til hensyn i den enkelte anskaffelsen og positive virkninger av bruk av ideelle mer generelt. Kommunen legger også vekt på at forskriftsbestemmelsen fremhever skjønnet i den enkelte helhetsvurdering som oppdragsgiver i tråd med EU-rett og veiledning må foreta, for å reservere en konkurranse. Det er også positivt at bestemmelsen konkretiserer de rettslige rammer for ideelle organisasjoner innen anskaffelsesretten, poengterer kommunen.

Bli den første til å kommentere på "Krever mer forståelig veiledning om reservasjons-vilkårene for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.