Kritisk til innføring av minimumsrabatter for legemidler i anbudskonkurranser

Anbud365: Kritisk til innføring av minimumsrabatter for legemidler i anbudLegemidler til bruk i sykehusene anskaffes i dag i all hovedsak gjennom ulike anbudsprosesser. Slik disse anbudene i dag innrettes er det vanskelig å se at målet om innovasjon ivaretas på tilfredsstillende måte, skriver adm. dir. Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien i sitt brev til Helse- og omsorgsdepartementet..

Skriv ut artikkelen

Legemiddelindustrien (LMI) er bekymret for kortsiktige og langsiktige konsekvenser av innføring av obligatoriske minimumsrabatter i anbudskonkurranser for leveranser av legemidler til de regionale helseforetakene. I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber LMI om at departementet foretar en gjennomgang av hvorvidt det bør gjøres endringer i denne praksisen.

Uansett ber LMI en forklaring på hvordan departementet mener hensynet til innovasjon og utvikling av nye legemidler er ivaretatt gjennom innføringen av kravet.

Sykehusinnkjøp HF ved Divisjon for legemidler (“LIS”) har på oppdrag fra de regionale helseforetakene ansvar for å innhente tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. LIS utlyser hvert år en rekke anbud for innkjøp av legemidler til det offentlige. I stadig flere av disse anbudene har LIS innført et krav om obligatoriske minimumsrabatter for deltakelse i konkurransene. De obligatoriske rabattene kommer i tillegg til at legemidlene allerede er underlagt maksimalpriser fastsatt av Statens Legemiddelverk.

I strid med politiske mål

Legemiddelindustrien (“LMI”) mener kravet om obligatoriske rabatter i offentlige anbudskonkurranser utlyst av LIS er i strid med regjeringens legemiddelpolitiske og næringspolitiske mål, slik disse bl.a. er kommet til uttrykk i Legemiddelmeldingen. LMI mener dessuten at det er en risiko for at kravet bryter med grunnleggende formål som anskaffelsesregelverket skal ivareta. Bakgrunnen for dette er følgende:

  • Lavest mulig pris for legemidler er et av regjeringens legemiddelpolitiske mål. LIS er imidlertid også forpliktet til å ivareta de andre legemiddelpolitiske målsetningene, slik som leveringssikkerhet, pasienters tilgang til effektive legemidler, samt tilrettelegging for forskning og innovasjon. Et generelt krav om obligatoriske rabatter uavhengig av type legemiddel kan medføre reduserte insitamenter for legemiddelprodusentene til å tilby nye og innovative legemidler i LIS’ anbudskonkurranser, og kan dermed medføre at pasientene mister tilgangen til ny og effektiv behandling i den offentlige spesialisthelsetjenesten i Norge.
  • Forarbeidene til forskrift om offentlige anskaffelser (“FOA”) viser til at det offentliges anskaffelsesvirksomhet ikke bare skal sikre den beste kvaliteten til lavest mulig kostnad, men også bl.a. skal “legge til rette for innovasjon og ivaretakelse av miljø- og livssyklusperspektiver.” Dessuten skal de grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet være ivaretatt i anbudsprosessen, jf. § 4 i lov om offentlige anskaffelser. Et generelt krav om obligatoriske minimumsrabatter kan, ifølge LMI, være egnet til å redusere tilgangen til nye og innovative medisiner i spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette er både i strid med hensynet til å legge til rette for innovasjon, men kan også tenkes å bryte med kravene til likebehandling og forutberegnelighet.

Bli den første til å kommentere på "Kritisk til innføring av minimumsrabatter for legemidler i anbudskonkurranser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.