KS Bedrift: Ja til å reservere helse- og sosialkonkurranser for ideelle

Anbud365: KSBedrift Ja til å reservere helse- og sosialkonkurranser for ideelle- Ideelle aktører er viktige bidragsytere i leveringen av velferdstjenester, i tillegg til det offentlige og kommersielle aktører, skriver KS Bedrift i en høringsuttalelse. På bildet Øivind Brevik, adm. direktør i KS Bedrift (foto: ksbedrift.no).

Skriv ut artikkelen

Konkurranser for å levere helse- og sosialtjenester bør kunne reserveres tilbydere som er ideelle organisasjoner. Det fastslår KS Bedrift i en høringsuttalelse. Det er viktig, heter det her, å legge til rette for at ideelle organisasjoner kan tilby helse- og sosialtjenester. Slike organisasjoner er en viktig del av tjenestemangfoldet. KS Bedrift peker på at det har vist seg at mange ideelle aktører har hatt vanskelig for å nå opp i vanlige anbudskonkurranser, bl.a. på grunn av deres historiske pensjonskostnader.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har hatt på høring forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Reglene i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I og del IV vil fortsatt gjelde for konkurransene, inkludert kravet om kunngjøring. Det vil bare være tillatt å reservere anskaffelsene der konkrete vilkår er oppfylt. Det foreslås også mindre endringer i bestemmelsen om protokoll i anskaffelsesforskriften og dokumentasjonsplikt i forsyningsforskriften. Disse endringene er relatert til behovet for begrunnelse, ifølge departementet. Høringsfristen er 23. november.

KS Bedrift

I sin høringsuttalelse støtter KS Bedrift departementet i at det er fornuftig å utnytte det handlingsrommet som nå finnes i EØS-retten og legge til rette for at ideelle organisasjoner skal kunne tilby helse og sosialtjenester.

– Ideelle aktører er viktige bidragsytere i leveringen av velferdstjenester, i tillegg til det offentlige og kommersielle aktører, heter det i høringsuttalelsen. Ved å legge til rette for at ideelle aktører kan levere gode velferdstjenester, er det også vår vurdering at det skapes større bredde og variasjon i det totale velferdstilbudet. Dette kan også gi et mer tilpasset tjenestetilbud for ulike grupperinger i samfunnet, noe som kan bidra til en balansert og tilgjengelig helsetjeneste av høy kvalitet.

Større valgfrihet, og dermed også større grad av medbestemmelse for brukerne av offentlige finansierte velferdstjenester, er et samfunnsmessig gode, fremholder KS Bedrift.

Følge opp Stortingets føringer

Organisasjonen sier seg dessuten enig i at det er viktig og nødvendig å følge opp Stortingets føringer om å utnytte det EØS-rettslige handlingsrommet til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører fullt ut. KS Bedrift er for øvrig enig i at det er hensiktsmessig å gjøre dette ved å innføre en forskriftsbestemmelse, hvor reservasjonsadgangen eksplisitt kommer til uttrykk. Dette er i tråd med hensynet til forutsigbarhet og klarhet for brukerne av regelverket – både oppdragsgivere og leverandører.

I høringsnotatet fra NFD heter det bl.a. at flere aktører på bakgrunn av den rettslige usikkerheten har ytret ønske om en klarere rettstilstand og en forskriftsfesting. Departementet mener at det er hensiktsmessig at et spørsmål av så stor viktighet som reservasjonsadgangen tas stilling til sentralt. Departementet ser det som viktig å skape en klar rettstilstand, sett hen til usikkerheten som lenge har hersket på området. Departementet legger til at det trolig har positive administrative konsekvenser, og dermed også kan være økonomisk fordelaktig, for offentlige oppdragsgivere som ønsker å reservere at de kan legge til grunn at det finnes et handlingsrom i EØS-retten og bare må vurdere om de nærmere vilkårene for å utnytte dette handlingsrommet er oppfylt. En økende grad av rettslig sikkerhet rundt reservasjonsretten for ideelle aktører, vil således kunne medføre mindre ressurskrevende anbudsprosesser samlet sett.

Bli den første til å kommentere på "KS Bedrift: Ja til å reservere helse- og sosialkonkurranser for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.