Lanserer en serie tiltak for å motvirke sosial dumping i egne anskaffelser

Anbud365: Lanserer en serie tiltak for å motvirke sosial dumping i egne anskaffelserHerlof Nilssen, adm. dir. i Helse Vest RHF, legger i styremøtet 2. oktober fram tiltak som skal motvirke sosial dumping ved bruk av offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Det regionale helseforetaket Helse Vest tar mål av seg til å bli en betydelig aktør i kampen mot sosial dumping. Foretaksgruppen skal bruke sine anskaffelser som verktøy. En serie tiltak legges fram på førstkommende styremøte. Blant tiltak er en forhåndsrevisjon av tilbyderne og muligheter for å avslutte kontrakt/oppdragsgiver for leverandør eller underleverandør som ikke lever opp til krav og forventninger. Spesielle tiltak knytter seg til ansettelsesforhold og etterlevelse av arbeidsmiljøloven.

Styret i det regionale helseforetaket Helse Vest får i sitt møte 2. oktober fremlagt en sak som gjelder tiltak mot sosial dumping. Foretaksgruppen Helse Vest er en av de største offentlige oppdragsgiverne i sin del av landet. Hvert år kjøper foretakene inn varer og tjenester for mellom 5 og 6 mrd. I tillegg er det mange store og kompliserte byggeprosjekter som skal bli realisert i perioden fram til 2023/2024. Kontraktsverdien på disse er om lag 16 mrd.

Dei fire regionale helseforetakene har for innleie av helsepersonell-vikarer innført rett til prerevisjon i kvalifikasjonsfasen av anskaffelsesprosessene.  Dette har vist seg å være et nyttig tiltak, konstateres det i styresaken om sosial dumping. Prinsippet om «for godt til å være sant» må også gjelde som varsel i offentlige anskaffelser.

Tiltakene

Følgende tiltak for å motvirke sosial dumping ved inngåelse av kontrakter lanseres i Helse Vest:

 • Kunngjøring av konkurranse
 1. I kunngjøring av konkurranser for oppdrag eller tjenester skal det opplyses om tydelige krav og forventninger til leverandører. Det skal også fremgå hvilke eksplisitte tiltak leverandørene må være forberedt på å ha på plass for å være en kvalifisert tilbyder. Ved kunngjøringer skal det tas inn rett til å gjennomføre prerevisjon enten selv eller gjennom 3. part.  Tilbydere som ikke tilfredsstiller kravene som er stilt for å kvalifisere seg, skal avvises. Det må bli innført avgrensning av hva slags mottiltak tilbyder kan benytte for å utsette eller rettsliggjøre en avvisning.  Dette må også være tydeliggjort ved utlysning av kvalifikasjonsprosessen.
 2. Det er nødvendig å regulere tiltak direkte i kontrakt basert på krav i konkurransegrunnlaget.
 3. Konkurransegrunnlaget skal bygge på prinsippet om at det er de dyktige og profesjonelle leverandørene som skal bli kvalifiserte og vinne fram.
 • Kontrakt
 1. Kontrakten skal fremme og bygge opp om et velfungerende arbeidsliv.
 2. Kontrakten som blir benyttet, skal hindre sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.
 3. Kontrakten skal ha klar regulering av prøvetid, der det er opp til oppdragsgiver å vurdere leverandøren i en første tid av oppdraget/leveransen. Der leverandøren ikke opptrer i tråd med forventningene og kravene, skal det være mulig å avslutte oppdraget/kontrakten. Det samme gjelder eventuelt underleverandører.  Det skal heller ikke være mulig å bytte ut underleverandører man har kvalifisert seg sammen med og som ligger til grunn ved kontraktsinngåelsen, uten på forhånd å ha fått godkjennelse av oppdragsgiver.  Det skal være rett til å vise bort leverandør/underleverandør som ikke opptrer i tråd med krav til HMS og som ikke har allmenngjort tariffavtaler. Kontrakten må regulere hva slik bortvisning får av konsekvenser.  Det må også vurderes hva slags bankgaranti man vil kreve for å kunne utløse denne i fall man må vise bort en leverandør eller avslutta en kontrakt.
 • Ansettelsesforhold
 1. Ansettelsesforhold for de som skal utføre oppdraget som er avtalt i kontrakten, skal være opplyst før oppmøte. De skal enten være ansatte hos hovedoppdragsgiver eller hos godkjent underleverandør, og som var en del av kvalifikasjonsgrunnlaget for tildeling av oppdraget.
 2. I tjenestekontrakter skal de som utfører arbeidet i foretaksgruppen Helse Vest være ansatt i den virksomheten som kontrakten er inngått med.
 3. Leverandøren skal uavhengig av bransje og type oppdrag på forespørsel legge fram dokumentasjon av ansettelsesforhold når oppdragsgiveren ber om det.
 4. For bygg- og anleggsoppdrag bør det vurderes om man skal avgrense oppdraget til to ledd, det vil si en hovedleverandør som benytter en underleverandør per faggruppe for å oppfylle kontrakten. Disse skal være del av kvalifikasjonsgrunnlaget.
 5. I tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter skal alle arbeidstagere synlig bære gyldig ID-kort der regelverket krever det, (lovpålagt for arbeidstagere innen bygg- og anlegg og renhold).
 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 1. Arbeidsmiljøloven er en ufravikelig lov som gjelder for alle ansettelsesforhold.
 2. Det er leverandøren som er arbeidsgiver for de som utfører oppgaver på vegne av leverandøren. Der hovedleverandøren har en eller flere godkjente underleverandører, kan disse være arbeidsgiver for sine respektive ansatte. Det kan bare være flere underleverandører der det er basert på faggrupper for å utføre oppdraget godkjent i pre-kvalifiseringen. Hovedoppdragsgiver skal minst sikre oversikt og oppfølging i tråd med reglene i AML og andre forskrifter som er aktuelle.
 3. Det skal til enhver tid være oversikt over personer som utfører oppdragene.
 4. I oppfølgingsmøter skal HMS alltid være tema.
 5. I oppfølgingsmøter skal leverandøren og eventuelt godkjente underleverandører kunne legge fram oversikt i tråd med forutsetningene i kvalifikasjonsgrunnlaget og i kontrakt.
 • Lønns- og arbeidsvilkår

I tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter er leverandøren ansvarlig for at   egne ansatte og ansatte hos underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

Bli den første til å kommentere på "Lanserer en serie tiltak for å motvirke sosial dumping i egne anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.