Laveste anbudspris hemmer utvikling av kvalitet i krisesenter-tjenester

Anbud365: Laveste anbudspris hemmer utvikling av kvalitet i krisesenter-tjenesterSynnøve Økland Jahnsen, NORCE/Fafo, har vært prosjektleder for studien «Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen» utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet.

Skriv ut artikkelen

Spørsmålet om pris i anbudskonkurranser i forbindelse med kommunenes kjøp av krisesentertjenester synes å veie tyngre enn andre hensyn, slik som reisevei. Lavpriskonkurransen kan også virke hemmende for nødvendig kvalitetsutvikling, heter det i en fersk rapport. Der legges det også frem en anbefaling av tiltak som kan bidra til at kvaliteten på krisesentertjenestene blir tydeligere i anbudene.

Rapporten «Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen» er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet. Målet har vært å skaffe til veie kunnskap som kan legges til grunn for sektormyndighetenes og kommunenes videreutvikling av krisesentertilbudet. NORCE og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress står bak studien i rapporten.

Studien viser, heter det, at praksisen med anbudskonkurranser i forbindelse med kommunenes kjøp av krisesentertjenester har som effekt at geografisk nærliggende krisesentre står i et konkurranseforhold til hverandre. Spørsmålet om pris synes i den forbindelse å veie tyngre enn andre hensyn, slik som reisevei. Lavpriskonkurransen kan også virke hemmende for nødvendig kvalitetsutvikling, heter det. Det kan gjelde utbedring av bygningsmasse, innhold i tilbudet eller utviding av tilbudet til sårbare grupper.

Må legge seg lavt i pris

En slik praksis gjør også at krisesentrene m.a.o. må legge seg lavt i pris av frykt for å miste kontrakten med kommunene. Den økonomiske belastningen for vertskommuner er derfor gjerne større enn for omliggende samarbeidskommuner.

Samtidig er det klart at det eksisterer et press på krisesentrene om å holde utgiftene lave, av hensyn til kommunenes ofte trange økonomi. I en case-kommunen som det refereres til i rapporten, hadde man nylig vært gjennom en anbudsrunde. Der ble det oppgitt at pris var avgjørende for valget, og at dette trumfet andre spørsmål, slik som spørsmålet om avstand og kvalitet. Anbudssituasjoner som dette synliggjør at krisesentre ikke bare er samarbeidspartnere i et landsdekkende nettverk, men at de også i noen situasjoner står i et økonomisk konkurranseforhold til hverandre.

Tydeligere tjeneste-kvalitet i anbud

En av anbefalingene i rapporten dreier seg nettopp om tiltak som kan bidra til at kvaliteten på krisesentertjenestene blir tydeligere i anbudene. Det er behov for klarere nasjonale retningslinjer om hvilke forpliktelser kommunene har med hensyn til krisesenterlovgivningen. Slike retningslinjer kan motvirke at krisesentrene kommer i et økonomisk konkurranseforhold til hverandre ved inngåelse av kontrakter med samarbeidende kommuner.

Bli den første til å kommentere på "Laveste anbudspris hemmer utvikling av kvalitet i krisesenter-tjenester"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.