Legemiddelanbud: Derfor kom Kofa og tingretten til motsatt konklusjon

Anbud365: Legemiddelanbud Derfor kom Kofa og tingretten til motsatt konklusjonSør-Rogaland tingrett – her fasaden på rettens Egersund-lokaler – kom til en annen konklusjon enn Kofa på et par klagesaker i kjølvannet av en omfattende legemiddel-anskaffelse.

Skriv ut artikkelen

I en omfattende legemiddel-anskaffelse i regi av Sykehusinnkjøp kom Kofa og tingretten til motsatt resultat i sine respektive klagebehandlinger. Kofa gikk for avlysning, mens tingretten frikjente Sykehusinnkjøp. Årsaken kan være ulik tilgang på informasjon i saken, dels fordi klagene kom til Kofa før all informasjon forelå. Samtidig kan retten ta i bruk muntlig bevisførsel, Kofa bare skriftlig. Problemstillingene i sakene har vært så komplekse at en skriftlig utredning ikke har belyst helheten godt nok, ifølge Sykehusinnkjøp.

Anbud365 har gjennomgått tingrettens to kjennelser opp mot de to avgjørelsene i tilsvarende Kofa-saker.

Sykehusinnkjøp gjennomførte tidligere i år en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medisiner til kreftbehandling. Før konkurransen ble kunngjort ble taushetsbelagte opplysninger offentliggjort. Anskaffelsene ble i forkant av tilbudsfristen klaget inn for behandling i KOFA, og avgjørelsene der pekte på at konkurransen burde avlyses. Sykehusinnkjøp hadde i begge klagesakene gjort Kofa kjent med at man ville vente med kontraktstildelingene til klagebehandlingen var avsluttet.

For hver kreftindikasjon er det i konkurransegrunnlaget satt opp en sammenligningsgruppe, som består av legemidler som etter en spesialistgruppes vurdering oppfyller samme behov og anses medisinsk likeverdige ved behandlingen av den aktuelle kreftindikasjonen. I hver sammenligningsgruppe konkurrerer legemidlene mot hverandre.

Hypotetisk betydning

Etter klagenemndas oppfatning hadde Sykehusinnkjøp ikke godtgjort at det var gjennomført tilstrekkelige avbøtende tiltak for de sammenligningsgruppene der klagers legemiddel deltok. KOFA tok stilling til klagen ut fra om det hypotetisk kunne tenkes at hendelsene kunne ha betydning for utfallet.

–  Vi har stor respekt for KOFA, uttalte adm.dir. i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes, i en kommentar til KOFAs avgjørelse, og: – Denne gangen ser vi at problemstillingene har vært så komplekse at en skriftlig utredning ikke har belyst helheten godt nok.

Leverandørene som hadde klaget anskaffelsen inn for Kofa, inngav også begjæring om midlertidig forføyning for å sanse kontraktsigneringen. Nylig kom rettens kjennelse. Det har vært en omfattende behandling i tingretten, konstaterte adm.dir. Hayes i Sykehusinnkjøp.

Muntlig bevisførsel

Sør-Rogaland tingrett tok i sakene 22-150569TVI-TSRO/TSTA og 22-152332TVI-TSRO/TSTA konkret stilling til om hendelsene hadde hatt betydning. Det skjedde på bakgrunn av en vesentlig mer omfattende muntlig bevisførsel som skjedde basert på informasjonen om innkomne tilbud og tildelingen. Da Sykehusinnkjøp tildelte kontrakten, hadde man denne informasjonen. Det hadde ikke KOFA på grunn av tidspunktet klagene kom inn til KOFA – før tilbudsfrist – og når de ble behandlet av KOFA. Da var heller ikke rangeringen i anbudskonkurransen kjent.

Rangeringen mellom tilbyderne med grunnlag i tilbud inngitt innen 30. mai 2022 ble først offentliggjort 10. oktober 2022, etter at KOFA traff sine avgjørelser i august/september. Det ene firmaet brakte saken inn for KOFA 18.mai 2022, det andre 24. juni 2022.

De to Kofa-avgjørelsene:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2022/07/2022-902-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2022/05/2022-802-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Bli den første til å kommentere på "Legemiddelanbud: Derfor kom Kofa og tingretten til motsatt konklusjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.