Leverandører klager på dialogen med Sykehusbygg i fasen før konkurransen

Anbud365: Leverandører klager på dialogen med Sykehusbygg i fasen før konkurransenLeverandørene – medlemmer av Melanor - mener de over de siste årene har sett en endring mot at kommunikasjonen stanser altfor tidlig, skriver adm. dir. Atle Hunstad i Melanor til Sykehusbygg. Melanor (Medtek Norge og Lab Norge er fusjonert) er bransjeorganisasjonen for leverandører av laboratorie- og medisinsk utstyr (foto: Anne Elisabeth Næss).

Skriv ut artikkelen

Flere av medlemmer i Melanor opplever at kommunikasjonen med Sykehusbygg i preanbudsfasen for store offentlige laboratorieanskaffelser er vanskelig og regulert. De mener å ha sett en endring mot at kommunikasjonen stanser altfor tidlig.  Melanor skrev til Sykehusbygg om dette, og nå tar partene sikte på å møtes etter sommerferien for å diskutere hvordan kommunikasjonen kan forbedres.

Noen av medlemmene leverer store og komplekse laboratorieautomasjonsløsninger som ofte har en anskaffelsesverdi på 10-talls millioner kroner.

Før helseforetakene tar beslutninger som påvirker drift og pasientbehandling langt frem i tid, er det viktig at de på forhånd har hatt mulighet til å sette seg godt inn i ulike alternativer, heter det i brevet fra Melanor. For å innhente nødvendig informasjon er det viktig med en god dialog i preanbudsfasen. Leverandørene må få anledning til å bli godt kjent med helseforetakenes behov, og helseforetakene må likeledes få kjennskap til eksisterende og fremtidige alternativer, skriver organisasjonen. Bare da kan man få en god avgjørelse for helseforetakene hvor laboratoriene er tilpasset fremtidige behov.

Kommunikasjonen stanser for tidlig

Melanor mener at leverandørene de senere år ser en endring mot at kommunikasjonen stanser altfor tidlig. Dette gjelder ved større anskaffelser og spesielt der det bygges nye sykehus. Følgende eksempler gir leverandør-organisasjonen i sitt brev til Sykehusbygg:

  • Sett utenifra bærer prosessen preg av at Sykehusbygg tar kontroll på dialogen mellom leverandør og laboratoriene på et tidlig stadium. Det avholdes en dialogkonferanse hvor leverandør får tilmålt tid – 2 timer normalt. 2 timer er for kort tid til for å formidle alle aspekter ved løsninger som kan velges. Med begrunnelsen likebehandling blir leverandørene stoppet i presentasjonen etter 2 timer. Ulike leverandører har ulik portefølje og ulikt tidsbehov. Denne «likebehandlingen» utgjør derfor en forskjellsbehandling. Deltakerne er underlagt strenge regler for kommunikasjon i disse møtene. Det er ikke sjeldent at spørsmål/dialog ikke er tillatt. Dette tjener neppe anskaffelsen.
  • Sykehusbygg skal etter dialogkonferansen ha presentasjonen ettersendt. Deretter tar de kontroll på prosessen. Dette er ofte 2-4 år før selve anskaffelsen skal skje. Melanor skriver at de tviler på at intensjonen er at helseforetakene skal anskaffe utdatert utstyr, men med denne tidslinjen er dessverre muligheten for dette stor.
  • I flere tilfeller der det nå bygges nye sykehus har Sykehusbygg engasjert eksterne konsulenter. Disse konsulentene spesialiserer seg på å være rådgivere i anskaffelsesfasen. De er også rådgivere for laboratoriene så langt som til utforming av kravspesifikasjonene. I disse tilfellene er det konsulentselskapene som tar dialogen med industrien på vegne av sykehusene. Konsulentene har begrenset medisinsk- og laboratoriefaglig innsikt, noen ganger begrenset innsikt ut ifra tidligere erfaring fra arbeid i industrien, men stor påvirkningskraft på anskaffelsen. De innhenter informasjon fra leverandørene for deretter å formidle dette til oppdragsgiver. – Vi stiller spørsmål ved hvordan informasjonsflyten kvalitetssikres for å unngå at viktig informasjon filtreres via dette mellomleddet, fremgår det av brevet fra Melanor til Sykehusbygg.

Bli den første til å kommentere på "Leverandører klager på dialogen med Sykehusbygg i fasen før konkurransen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.