Likere forankring og mer samordning stikkord for Sykehusinnkjøps 2019-plan

Anbud365: Likere forankring og mer samordning stikkord for Sykehusinnkjøps 2019-planAdm. dir Kjetil M. Istad orienterte nylig Sykehusinnkjøps styre om anskaffelsesplanen for 2018, som er en nyskaping.

Skriv ut artikkelen

Forankringsprosessen for Sykehusinnkjøps første anskaffelsesplan har vært ulik. Neste år bør, skriver adm. dir Kjetil M. Istad til helseforetakets styre, forankringsstrukturen bli lik. Halvparten av alle anskaffelsene i årets plan gjelder to kategorier, og her er det trolig rom for å samordne innkjøp i større grad enn man tradisjonelt har gjort. Likeledes er det svært sannsynlig at det i år vil komme «ad hoc»-anskaffelser fra helseforetakene, heter det i erfaringsoppsummeringen så langt i styrepapirene.

Styret i Sykehusinnkjøp HF ble orientert om anskaffelsesplanen i sitt møte rett før påske. Planen er et viktig verktøy for å få oversikt over Sykehusinnkjøp sin samlede anskaffelsesportefølje for 2018, skriver adm. dir Istad. Den vil være nyttig i dialogen mot leverandørmarkedet, men først og fremst vil den være viktig for helseforetakene som kunder, slik at de kan vite hvilke anskaffelser som er planlagt for 2018, både lokale, regionale og nasjonale.

Anskaffelsesplanen 2018 er en nyskapning, heter det i styresaken. En oversikt viser at det har vært ulik prosess for forankring av planen i regionene og mot helseforetakene. For 2019 må det være et mål at planen har en lik forankringsstruktur i regionene og helseforetakene, slik at både administrerende direktør på både region- og helseforetaksnivå, samt nivå to-ledere i helseforetakene får planen til behandling. For 2019 må det også avklares om kjøp av helsetjenester skal være en del av innkjøpsplanen, ifølge adm. dir.

Rom for samordning

Planen bærer ellers preg av at ca 50 % av alle anskaffelsene er konsentrert rundt to kategorier, mens disse representerer et relativt lavt nivå målt i verdi. Adm. dir. Istad mener det trolig vil være rom for å samordne innkjøp til regionalt og/eller nasjonalt nivå i større grad enn man tradisjonelt har gjort.

Anskaffelsesplanen er dynamisk i den forstand at det forløpende vil bli gjort endringer i den. Planen kalles da også Sykehusinnkjøp sin anskaffelsesportefølje. Arbeidet med porteføljen kjennetegnes blant annet ved at den ikke er delt inn i en streng årssyklus. Det betyr at anskaffelser som ble påbegynt høsten 2017 ikke er ferdige ved årsskifte 2017/2018, og dermed at en god del av anskaffelsene som nå er under arbeid, hører til anskaffelsesplanen for 2017.

Anskaffelser i 2018 – og påbegynt i 2017

Pr 23. februar er det 827 nye anskaffelsesprosjekt for 2018, med en anslått årlig verdi på 11,7 milliarder kroner. Sykehusinnkjøp avsluttet ikke alle anskaffelser som ble påbegynt i 2017 dette året. Det betyr at en stor del av jobben som skal gjøres i 2018 er å ferdigstille anskaffelser som ble påbegynt i 2017. Verdien av den samlede porteføljen det skal jobbes med i 2018 er 21,9 milliarder. Av dette er altså 11,7 milliarder nye prosjekter for 2018, mens 10,2 milliarder er verdien av anskaffelser som ble påbegynt i 2017, men som avsluttes i 2018.

Kategorien legemidler er den klart største kategorien målt i årlig verdi. Den presenterer 74% av verdien av det som står på anskaffelsesplanen for 2018. Alle de andre har en årlig verdi som er anslått til å være under en milliard kroner. Av disse er kategorien administrasjon den største med en anslått årlig verdi på 982 millioner kroner. Av dette beløpet er pasient- og personalreiser anslått å ha en verdi på kr 746 mill. kroner.

Flest planlagte

De to kategoriene med flest planlagte anskaffelser er laboratorieprodukter og –utstyr og medisinsk-teknisk utstyr. For disse to kategoriene er det planlagt 393 nye anskaffelser i 2018. Dette representerer 48 % av alle planlagte nye anskaffelser for 2018. Anskaffelsene innen disse kategoriene er stort sett lokale anskaffelser (mange små) og er i liten grad samordnet regionalt eller nasjonalt. Et annet kjennetegn ved disse to kategoriene, er at kjøpene stort sett dekkes over helseforetakenes investeringsbudsjetter.

Siden det er første gangen en slik felles anskaffelsesplan blir laget, og siden det er første gang mange av helseforetakene blir bedt om å melde behov for anskaffelser etter en strukturert plan, er det svært sannsynlig at det vil komme «ad hoc»-anskaffelser fra helseforetakene gjennom året.

Bli den første til å kommentere på "Likere forankring og mer samordning stikkord for Sykehusinnkjøps 2019-plan"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.