Luftambulansetjenesten i nord: Anbud som før, forbeholdt ideelle eller offentlig drift?

Anbud365: Luftambulansetjenesten i nord Anbud som før, forbeholdt ideelle eller offentlig driftLuftambulansetjenestens fremtid i nord - stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (A) spurte, helseminister Bent Høie svarte.

Skriv ut artikkelen

Hva som skjer når dagens kontrakt for drift av luftambulansetjenesten i Nord-Norge løper ut, er for tiden under utredning. En ekspertgruppe ser på ulike modeller: Dagens modell med anbud, modell med offentlig drift og modell med drift av ideelle aktører. Det fremgår av et skriftlig svar til Stortinget fra helseminister Bent Høie. Utgangspunktet er at Stortinget har bedt regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten.

Bakgrunnen er situasjonen for denne tjenesten i Nord-Norge, der dagens leverandør av tjenestene, Babcock, har måttet tåle mye kritikk. Leverandøren vant kontrakten etter en anbudskonkurranse i regi av helseforetaket Luftambulansetjenesten HF.

Den oppnevnte ekspertgruppen som skal se på offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten er i gang med sitt arbeid. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (A) sendte i den forbindelse et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie, der det het: Har statsråden gitt klar beskjed om at ekspertutvalget som utreder ideell/offentlig drift av luftambulansetjenesten også må komme med en anbefaling om hvordan en offentlig drift kan gjennomføres, og vil statsråden nå vurdere å inkludere fagorganisasjonene mer i arbeidet?

Beskrive flere modeller

– Ekspertgruppens mandat, svarte statsråden, er å beskrive utvikling og status for luftambulansetjenesten, beskrive organiseringen av tjenesten i andre land, gjennomgå erfaringer med operatørbytte og beskrive utfordringene med dagens organisering. Ekspertgruppen skal beskrive flere modeller for operativ drift av luftambulansetjenesten, som dagens modell med anbud, modell med offentlig drift og modell med drift av ideelle aktører. Andre modeller kan også vurderes. Fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene skal beskrives. Ekspertgruppen står fritt til eventuelt å tilrå en modell.

Utredningsinstruksen ligger til grunn for mandatet og for ekspertgruppens arbeid. – Det er viktig at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte, understreket helseministeren. Luftambulansetjenesten er viktig for befolkningens trygghet, og vi kan ikke fatte beslutninger om fremtidig organisering uten at alle sider av saken er grundig belyst. I det ligger det at ekspertgruppen skal beskrive alle sider ved de ulike modellene, herunder fordeler og ulemper og mulig organisering. Det gjelder for alle modellene, inkludert modellen for offentlig drift. Ekspertgruppens mandat er i tråd med utredningsinstruksen, og det vil gi oss et godt grunnlag for å ta beslutning om fremtidig drift.

Bred involvering i arbeidet

I mandatet fremgår det at ekspertutvalget skal sikre bred involvering i arbeidet. Statsråd Høie sa seg kjent med at ekspertgruppen allerede hadde hatt møte med fagorganisasjonene og at de er invitert til å komme med skriftlig innspill til ekspertgruppens arbeid. Han minnet også om at utredningen også skal sendes på høring før regjeringen fatter beslutning om hvordan driften av tjenesten skal organiseres når disse kontraktene utløper.

Bli den første til å kommentere på "Luftambulansetjenesten i nord: Anbud som før, forbeholdt ideelle eller offentlig drift?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.