Med nebb og klør mot avvikling av anbudsutsetting i barnevernet

Anbud365: Med nebb og klør mot avvikling av anbudsutsetting i barnevernetDen nye regjeringens mål om å fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet bekymrer NHO Handel og Service, her ved sin adm. dir Anne-Cecilie Kaltenborn – sammen med NHOs toppsjef, Ole Erik Almlid.

Skriv ut artikkelen

En av NHOs største foreninger, NHO Service og Handel, kjemper med nebb og klør mot den nye regjeringens varsel om at all anbudsutsetting av barnevernstjenester skal avvikles. I et notat lagt frem for Stortinget advarer foreningen sterkt mot å avvikle anbudsutsettingen i barnevernet og dermed sette kommunene i en enda større utfordring enn de allerede er i. Den nye regjeringen i Hurdalsplattformen fastslår at den gradvis skal fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet.

Stortinget har tidligere bedt regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40% innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres. I et skriftlig svar til Stortinget bekreftet barne- og familieminister Kjersti Toppe at kommersielle aktører skal ut av barnevernet, ideelle – på lange kontrakter, inn. Men en tidfestet og forpliktende plan for å «avkommersialisere» barnevernet hadde statsråden ikke å komme med.

Signalene fra Stortinget er fulgt opp i Bufdirs (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets)forsyningsstrategi fra i juni i år, der det er lagt en plan for hvordan dette skal gjennomføres. I forsyningsstrategien påpekes det blant annet at kjøp av institusjonsplasser med høy økonomisk risiko for aktørene, i stor grad har vært dekket gjennom store, kommersielle leverandører.

Spesialisering

Bufdir påpeker også at ideelle leverandører tradisjonelt sett i hovedsak har levert rus og omsorgsplasser, mens kommersielle leverandører i større grad har levert behandlingsplasser på adferd i tillegg til omsorgsplasser og akutt. De ulike leverandørene har gjennom dette spesialisert seg på ulike typer problematikk, og bygget opp sine tjenestetilbud etter dette.

NHO Service og Handel advarer i et notat som er lagt frem for Stortinget sterkt mot å avvikle all anbudsutsetting i barnevernet og dermed sette kommunene i en enda større utfordring enn de allerede er i. Foreningen minner om at barnevernsreformen nettopp legger opp til at kommunene skal overta flere oppgaver også på dette feltet.

Bekymret NHO-forening

Private og private ideelle barnevernsaktører leverer forskjellige typer barnevernstjenester til stat og kommune, understreker NHO-foreningen. Summen av kapasitet, kompetanse og kvalitet utgjør en avgjørende ressurs for et godt barnevern. Faglig forsvarlige tjenester fordrer at innhold og leveranser settes først, ikke eierskap. Derfor er de bekymret når den nye regjeringen i Hurdalsplattformen fastslår at den skal «gradvis fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet» og «avvikle all anbudsutsetting av barnevernstjenester.» – Vi oppfatter, heter det fra NHO Service og Handel, at dette går lenger enn det som allerede tidligere er vedtatt av Stortinget hva gjelder institusjonsplasser og et mål om 40% ideell drift innen 2025.

Ikke bare økonomiske interesser

Ideelle og øvrige private aktører har over tid bidratt verdifullt til ulike deler av tiltakskjeden med sine ulikefortrinn og kompetanseområder, slår NHO-foreningen fast, og mener avgjort at også fremover ville være den klokeste tilnærmingen for en best mulig barnevernstjeneste. Private barnevernsaktører har også helt andre interesser enn økonomiske som det oftest blir fokusert på, – hvis man skal være en tillitsfull og profesjonell samarbeidspartner for det offentlige, lever man av tillit, faglighet og profesjonalitet.

Bli den første til å kommentere på "Med nebb og klør mot avvikling av anbudsutsetting i barnevernet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.